Д. Мартинович, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Стаття присвячена дослідженню впливу інструментів державної допомоги на розвиток сільського господарства в Україні. В роботі визначено основні тенденції розвитку аграрного сектору в Україні Continue reading

Г. Ямненко, канд. екон. наук, доц. ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Київ ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Світовий досвід економічного розвитку свідчить, що каталізатором модернізації й структурної перебудови еко­номіки країни є інновації, які сприяють посиленню конкурентоспроможності, Continue reading

Г. Чорноус, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ АГЕНТНА МОДЕЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЦІ

У статті досліджено проблему побудови моделі ефективної інформаційної системи управління суб’єктами економі­ки, яка відповідає провідним тенденціям сучасного економічного Continue reading

Є. Чеботарьов, канд. екон. наук ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, Старобільськ АГРОПРОДОВОЛЬЧІ КОМПАНІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КРИТЕРІАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ

На підґрунті дослідження змісту агропромислової інтеграції та визначення основних рис агропродовольчих ком­паній виділяються функції їхніх інтегруючих структур (аналітична, Continue reading

А. Ставицький, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ БЕЗУМОВНОГО ДОХОДУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

У роботі проаналізована концепція безумовного доходу, якав ряді країн Європейського Союзу розглядається як заміна сучасній системі соціального забезпечення. За допомогою моделі Continue reading

Ю. Петленко, канд. екон. наук, доц., А. Іванов, економіст Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ОФШОРИЗАЦІЯ ЯК ОСНОВНА ПРОБЛЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

У статті проаналізовані та систематизовані умови діяльності інтегрованих корпоративних структур у країнах та на територіях дії спеціальних, так званих офшорних, юрисдикцій, спрямованих на Continue reading

Є. Носова, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ РЕФОРМУВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНИ

Розглянуто зміни, які було внесено у оподаткуванні доходів фізичних осіб; розраховано вплив зміни оподаткування на зарплату до виплати; розглянуто обґрунтованість застосування податкової соціальної пільги; Continue reading

Г. Кришталь, канд. екон. наук АТ “Райффайзен Банк Аваль”, Київ ЗАСТОСУВАННЯ СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ОЦІНКИ СУКУПНОГО ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Розглянуто концептуальні підходи застосування структурної моделі для оцінки фінансового ризику комерційних банків, а саме, вимірювання ризиків в комплексі: порівняння розміру капіталу, Continue reading

А. Волошенко, канд. екон. наук, доц. Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ КОРУПЦІЯ ЯК ДЕСТРУКТИВНИЙ ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

У статті проаналізовано феномен корупції як деструктивний чинник економічної безпеки. Обґрунтована багаторівнева система негативних екстерналій корупції як загроз економічній безпеки Continue reading