Н. Сагалакова, канд. екон. наук, доц. Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, Україна МЕТОДИКА КОНТРОЛЮВАННЯ МЕТИ ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Досліджено ключові етапи процесу ціноутворення на туристичних підприємствах: підпроцес установки номінального значення нової ціни на туристичний продукт і підпроцес коригування Continue reading

Л. Кот, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА ЯК ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ПІДТРИМКИ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

У статті проаналізовано основні підходи до визначення державної допомоги, зокрема нормативними документами Європейського Союзу такими як, наприклад, Договір про Заснування Continue reading

Є. Калюга, д-р екон. наук, проф. Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ, Україна БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЯК ОСНОВА ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ НАРАХУВАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ

Досліджено складові бюджетної класифікації України, що використовується для ведення бухгалтерського обліку та виконання бюджетів різних рівнів. Запропоновано п’ятирівневу Continue reading

Н. Гражевська, д-р екон. наук, проф., В. Трохименко, к-т екон. наук, асист., А. Гражевська, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ПОШУКУ РЕНТИ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

У статті досліджено основні передумови рентоорієнтованої поведінки суб’єктів ринку банківських послуг в Україні. Розкрито еко­номічні наслідки пошуку ренти в національній банківській Continue reading

Х. Башев, д-р екон. наук, проф. Інститут аграрної економіки, Софія, Болгарія СТІЙКІСТЬ ФЕРМЕРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА – РОЗУМІННЯ, УПРАВЛІННЯ, ОЦІНКА

Ця стаття дає відповіді на наступні важливі питання: “що таке стійкість сільськогосподарських підприємств” як індивідуальних, так і сімейних ферм, агро-фірм різного типу, Continue reading