A. Таубаев, д-р екон. наук, E. Оринбасарова, старший викладач Карагандинський економічний університет Казпотребсоюза, Караганда, Республіка Казахстан, Н. Малелов, докторант Алмати менеджмент Університет, Алмати, Республіка Казахстан МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В КАЗАХСТАНІ ДОСВІДУ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОКРЕМИХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

У статті розглянуто особливості розвитку національної інноваційної системи окремих країн Європейського союзу для визначен­ня можливості застосування даного досвіду в Казахстані. Continue reading

О. Піменова, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

Досліджено основні напрямки розвитку малих та середніх підприємств в сільському господарстві України. Визначено, що підпри­ємництво в аграрному секторі економіки є рушійною силою Continue reading

Д. Оболадзе, аспірант, асист. Інститут економіки і бізнесу, Іллею державний університет (ІДУ), головний спеціаліст відділу оцінки вартості і законодавчих органів, Група підтримки в Парламентському бюджетному управлінні, Грузія СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОГО ПРОГРАМНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ В ГРУЗІЇ

Ця стаття дає відповіді на наступні важливі питання: 1) Які основні цілі та завдання стратегічного планування та складання бюджету за програмами в контексті управління державними фінансами? 2) Чому введення ув’язки між стратегічним плануванням і програмним Continue reading

A. Міттал, професор Чіткара університет, Панджаб, Індія ВПЛИВ ЧАСУ ОЧІКУВАННЯ САТИСФАКЦІЇ НА ЛОЯЛЬНІСТЬ КЛІЄНТІВ НА ШЛЯХУ ДО БАГАТОСТУПІНЧАСТОЇ ПОСЛУГИ В РЕСТОРАНІ ПОВНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ: ДАНІ ПО ІНДІЇ

Дослідження показує, що час очікування в сфері послуг є важливим джерелом оцінки послуг замовником. Насправді, час є одним з компонентів загальної вартості, що несе клієнт. Вартість є основним компонентом сприйманого рівняння витрат і вигод, які Continue reading

А. Таубаев, д-р екон. наук, Б. Доскалієва, д-р екон. наук, проф. Карагандинський економічний університет Казпотребсоюза, Караганда, Республіка Казахстан, С. Акенов, канд. екон. наук, доц., Карагандинської Академії Болашак, Караганда, Республіка Казахстан РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ КОРПОРАЦІЙ В КАЗАХСТАНІ В РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

У статті розглянуто особливості створення та функціонування в Казахстані спеціалізованих інститутів державно-приватного партнерства – соціально-підприємницьких корпорації. На основі Continue reading

A. Ігнатюк, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна БІЗНЕС-РОЗВІДКА ДЛЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

В статті розглянуто сучасний стан та майбутні напрямки розвитку світового та вітчизняного страхових ринків. Проведено аналіз методології інтелектуального бізнес аналізу, її основних інструментів та можливостей практичного застосування цієї Continue reading

І. Лютий, д-р екон. наук, проф., Д. Осецька, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна МАКРОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІСКАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ

У статті аналізується малодосліджена категорія “фіскальна консолідація”. Наведено різні трактування змісту фіскальної консолідації. Наголошено, що в сучасних умовах Continue reading