З. Шершньова, канд. екон. наук, проф. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, С. Хіменко, канд. екон. наук Метінвест Холдинг, Кривий Ріг УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ КОНФЛІКТАМИ ІНТЕРЕСІВ: ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

У статті досліджено сутність та особливості корпоративного конфлікту інтересів. Запропоновано модель се­редовища функціонування корпорації як середовища інтересів. Узагальнено і Continue reading

А. Чорний, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ МОДЕЛІ КОМПЕТЕНЦІЙ

У статті досліджено проблеми моделювання корпоративних компетенцій на вітчизняних підприємствах. З’ясо­вано відмінності використання окремих методів моделювання компетенцій та Continue reading

А. Степанова, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ІНВЕСТУВАННЯ В СВІТОВУ ЕНЕРГЕТИКУ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Висвітлено питання інвестування енергетики в розрізі регіонів світу, яке дозволило здійснити аналіз по різних видах виробництва енергії, зосередити увагу на енергозбережені та відновлювальних Continue reading

О. Процишин, канд. екон. наук, доц., П. Скотний, канд. екон. наук, доц. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич ПУБЛІЦИСТИКА ІВАНА ФРАНКА: ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОГЛЯДІВ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНОСТІ (ДО 160-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСЛИТЕЛЯ)

У статті проаналізовано основні напрями економічних досліджень у ранніх і пізніх публіцистичних творах Івана Франка та простежено еволюцію економічного світогляду українського дослідника. Continue reading

Н. Кочкіна, канд. екон. наук, доц., А. Ставицький, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ГЕНДЕРНІ ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

У статті розглянуто вплив гендерної асиметрії на соціально-економічний розвиток країни. Виявлено фактори, які з високої ймовірністю визначають рівень розвитку суспільства. Побудовано Continue reading

С. Березіна, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ

У статті обгрунтована необхідність підвищення якості надання послуг з обов’язкового страхування цивільно- правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Continue reading