Д. Черненко, асп. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, Україна СУЧАСНА ПАРАДИГМА У ДОСЛІДЖЕННЯХ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ

Ця стаття представляє огляд парадигми досліджень структури капіталу, закладеної теоремою Мілера-Модіяльяні. Дослідження включає короткий виклад витоків питання структури капіталу, значення теореми Міллера-Модільяні Continue reading

Ю. Тараненко, асп., І. Федоренко, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

В роботі застосовувалась модель Beer Game для управління логістичними процесами на підприємстві. Імітаційна модель була реалізована в пакеті AnyLogic. Це дало можливість провести експерименти та визначити Continue reading

М. Піцик, асп. Національний інститут стратегічних досліджень, Київ, Україна СТРАТЕГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ

У статті досліджено стан економічної безпеки регіонів Українського Полісся. Визначено часткові індекси інтеграль­ного індексу економічної безпеки, а саме індекси інвестиційної, інноваційної, фінансової, Continue reading

І. Новікова, канд. екон. наук, ст. наук. співроб. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ЄВРОПЕЙСЬКА ОРІЄНТАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ

У статті висвітлено історичні особливості та сучасні тенденції європейської орієнтації економіки України. Про­аналізовано динаміку експорту/імпорту українських товарів і послуг до/з країн єврозони, а Continue reading

М. Наумова, асп. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ ПЕРСПЕКТИВИ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

У статті проведено якісний і кількісний SWOT-аналіз розвитку соціального підприємництва в Україні. Визначено та оцінено сильні і слабкі сторони, а також загрози і можливості розвитку соціального Continue reading

І. Дерун, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ОБЛІК ОПЦІОННИХ КОНТРАКТІВ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СТРАТЕГІЙ КОМБІНАЦІЙ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

У статті визначено основні проблеми ведення обліку опціонних контрактів, зокрема: первісна оцінка опціонів, пе­реоцінка опціонів, методичні підходи відображення в обліку опціонів. На основі гармонізації Continue reading