А. Снеткова, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ГЕНЕЗИС ТРАКТУВАНЬ ДЕФІНІЦІЇ “ІНВЕСТИЦІЇ”

У статті розглянуто та узагальнено теоретичні підходи щодо трактування сутності поняття”інвестиції” як економічної категорії. На підставі критичного вивчення теорій зарубіжних та Continue reading

А. Старостіна, д-р екон. наук, проф., В. Кравченко, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ НАБЛИЖЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ЗА РАХУНОК ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ УКРАЇНСЬКИХ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ ВИНА

Розглянуто розвиток теоретичних засад концепції сприйманого ризику. Наведено методологію проведення мар­кетингового дослідження сприйманих ризиків на ринку сухого вина м. Києва. Continue reading

С. Мицюк, канд. екон. наук, ст. наук. співроб. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ СВОБОДИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

У статті розглянуто позиції України у світових рейтингах, рівень економічної свободи в Україні та її вплив на конкурентоспроможність. Здійснено аналіз тенденцій розвитку Continue reading

Б. Засадний, докторант Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ СУЧАСНИЙ СТАН ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ

У статті проаналізовано сучасний стан застосування МСФЗ в Україні, визначено результати подолання проблем та викликів, які існували на початковому етапі застосування МСФЗ перед Continue reading

Т. Затонацкая, д-р экон. наук, доц., Е. Мельничук, асп. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

В статье проведён комплексный обзор подходов к налоговому регулированию рынка электронной коммерции, раскрыты особенности зарубежных практик налогообложения, в частности, стран Continue reading

О. Жилінська, д-р екон. наук Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ КОМПЛЕМЕНТАРНІ ЕФЕКТИ В АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Запропоновано нові методологічні підходи у дослідженні проблем розвитку науково-технічної діяльності в інформаційному суспільстві. З позицій методологічного колективізму розкрито сутність та економічну природу розвитку науково-технічної Continue reading