Г. Харламова, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна МІГРАЦІЯ ТА МОБІЛЬНІСТЬ ЗАСНОВАНІ НА ЗНАННЯХ: ЕКОНОМІЧНА АВАНТЮРА ДЛЯ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА

Якою мірою наукова міграція та мобільність, а також грошові перекази впливають на економічний розвиток держав, донора і ре­ципієнта? Наскільки істотні ці міграційні потоки в Continue reading

A. Вакар, канд. екон. наук, лектор Університет “Лукіана Блага” Сібіу, Румунія ЛІДЕРИ І ПРОЕКТИ – ПОШИРЕНІ ПРОБЛЕМИ

Ця стаття є невеликою частиною довгих емпіричних і практичних досліджень. Виходить з необхідності дотримування організа­ційних моделей і наслідків, як вони можуть генерувати Continue reading

C. Бурнете, канд. екон. наук, проф. Університет “Лукіана Блага” Сібіу, Румунія ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ МІГРАНТІВ: ЕКОНОМІЧНА ЛІНІЯ ЖИТТЯ, АЛЕ КРИХКА ПІДТРИМКА ДЛЯ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ (КЕЙС БІЛОРУСІ, МОЛДОВИ ТА УКРАЇНИ (МАКРОЕКОНОМІЧНА ПЕРСПЕКТИВА))

Экономическое развитие на сегодня в глобальном масштабе сильно зависит от свободного движения факторов производства через национальные границы – в поисках наибольшей Continue reading

Н. Скопенко, д-р екон. наук, проф. Національний університет харчових технологій, Київ, Н. Андреюк, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ГОСПОДАРСЬКОГО РИЗИКУ НА СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ

У статті визначено і узагальнено ризики діяльності підприємств на різних етапах життєвого циклу товару. Запро-поновано діагностувати та оцінювати ризики відповідно до основних Continue reading

Ю. Наконечна, канд. екон. наук, доц., Л. Демиденко, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ВІДКРИТІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

В статті розглянуто методику розрахунку індексу відкритості бюджету, яку запроваджено міжнародною організацією “Міжнародне бюджетне партнерство”. Висвітлено порядок Continue reading

Р. Сербу, канд. екон. наук, доц. Університет “Лукіана Блага” Сібіу, Румунія ПІДХІД ДО САМО- І СО-РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ ПРИ ПОБУДОВІ ДОВІРИ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

Дана робота висуває на перший план деякі думки з приводу регулювання і саморегулювання електронної комерції, щоб представи­ти випадки і важливість со- та саморегулювання в галузі Continue reading

С. Науменкова, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, С. Міщенко, д-р екон. наук, доц. ДВНЗ “Університет банківської справи”, Є. Тіщенко, економіст, керівник проектів ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ УБЕЗПЕЧЕННЯ ВІД ПОЛІТИЧНИХ РИЗИКІВ У ПРОЕКТНОМУ ФІНАНСУВАННІ

Стаття присвячена управлінню ризиками проектів публічно-приватного партнерства. Визначено інструменти убезпечення інвесторів від політичних ризиків в умовах посилення Continue reading