А. Касич, д-р екон. наук, проф., В. Шара, магістрант Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчук ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ТЕРМІНУ “ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ” ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

У статті досліджуються наукові підходи до визначення поняття “готова продукція”; властивості та різнобічні характеристики готової продукції, які, на думку авторів, впливають на Continue reading

Ф. Г. Тудораче, канд. екон. наук, Л. Ніколеску, д-р екон. наук, проф. Бухарестський університет економічних досліджень, Бухарест, Румунія, Л. Беласку, д-р екон. наук, доц. Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія СИТУАЦІЯ З ПАЙОВИМИ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ФОНДАМИ В СЛОВАЧЧИНІ

Репрезантативним індикатором для фінансових ринків в різних країнах є еволюція пайових інвестиційних фондів (ПІФ) з точки зо­ру їх припливів і відтоків. Метою цієї роботи є аналіз ефективності ПІФів в Словаччині. Continue reading

Д. Петраску, канд. екон. наук, доц. Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія, Е. Добре, канд. екон. наук, проф. Овідіу університет, Констанца, Румунія ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК КОГНІТИВНИИ ПРОЦЕС

Термін АУДИТ походить від латинського слова “audire” слухати і інформувати інших. В сучасних англосаксонських країнах, цей термін має сенс перегляду бухгалтерської Continue reading

Б. Гхілік-Міцу, канд. екон. наук, проф., M. Стойка, канд. екон. наук, проф. Бухарестський університет економічних досліджень, Бухарест, Румунія ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ТЕЛЕРОБОТИ ЧЕРЕЗ ХМАРНІ ОБЧИСЛЕННЯ – TELEWORK 2.0

У даній роботі ми прагнемо проаналізувати дві парадигми, з точки зору взаємноїрекурсіїміж ними: телероботи і хмарні обчислен­ня. Основна мета цієї наукової роботи – визначення Continue reading

Н. Балтеш, канд. екон. наук, проф., А.-Г.-М. Драгое, асп. Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія ДОСЛІДЖЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ

Дослідження представляє теоретичну і практичну еволюцію фінансової стійкості, оцінену за показниками платоспроможності, реальними темпами економічного Continue reading

С. Якубовський, д-р екон. наук, проф., А. Брятко, асп. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Одеса, Україна МОДЕЛЬ СТІЙКОГО ЗРОСТАННЯ: ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

В статті проаналізовано ключові компоненти системи державного управління заснованої на принципі формуванні стійкого зрос­тання національної економіки. Continue reading