Р. Ораштеан, канд. екон. наук, доц. Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія ФІНАНСОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ – ГЛОБАЛЬНІ ДИСБАЛАНСИ – СВІТОВА ФІНАНСОВА КРИЗА

В умовах глобалізації, світова фінансова криза відображає еволюцію ставлення глобальної фінансової – світової економіки. У цьо-му документі основна увага приділяється двом питанням. По-перше, ми розглядаємо частину літератури про витрати і вигоди від фінансової Continue reading

Е. Кахя Озиірмідокуз, канд., екон, наук, доц. Ерджияз університет, Туреччина, Е. Стойка, викладач, канд. екон. наук “Лучіан Блага” Університет, Сібіу, Румунія АНАЛІЗ ДУМОК ТУРЕЦЬКИХ СПОЖИВАЧІВ НА БАЗІ АНАЛІЗУ ЕМОЦІЙ

Фірми повинні управляти зворотним зв’язком з їх клієнтами, щоб вони могли адаптуватися до швидких змін у навколишньому середовищі. Вони повинні взаємодіяти зі своїми клієнтами, щоб зрозуміти їх і перетворити свою думку в корисні знання. Розуміння почуттів клієнтів про Continue reading

Е. Даскалу, канд. екон. наук, проф. Спіру Харет університет, Бухарест, Румунія, Л. Наста, асп. Бухарестський університет економічних досліджень, Бухарест, Румунія ВИБІРКА В ЗОВНІШНЬОМУ АУДИТІ – МЕТОД ВИБІРКИ НА БАЗІ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ

У даній статті розглядає загальне питання зменшення досліджень в аудиторській діяльності, за допомогою техніки вибіркових досліджень, з огляду на те, що в разі, значного обсягу даних, вичерпний аналіз оцінки населення не представляється можливим і / або ефективним. Continue reading

А.-К. Будак, канд. екон. наук, доц. Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія МАРКЕТИНГ МІРКУВАНЬ ДЛЯ БРЕНД-СПІЛЬНОТ

Більшість споживачів витрачають значну частину свого вільного часу на пошук інформації в Інтернеті про бренди, перш ніж при-ймати рішення про покупку. Інтернет є основним фактором, який призвів до значного збільшення часу, відведеного споживачами для пошуку і Continue reading

Р. Брату, канд. екон. наук, доц. Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ТА ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ В КРАЇНАХ RBMU

Метою даної роботи є оцінка стану розвитку фінансової системи в 3 з цих країн, з якими Європейський союз встановив відносини в рамках Програми партнерства, додавши Румунію Continue reading

А. Бюлент, д-р наук, проф. Анатолійський університет Проект Південно-Східна Анатолія (GAP), Ескішехір, Туреччина НОВІ ГОРИЗОНТИ КУЛЬТУРНОЇ ЕКОНОМІКИ: НА ПРИКЛАДІ РЕГІОНУ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АНАТОЛІЇ У ВЕРХНІЙ (ПІВНІЧНІЙ) МЕСАПОТАМІЇ

Анатолія завжди була колискою цивілізації, тому зараз має своє історичне, географічне та економічне значення. В останні роки із запуском Проекту Південно-Східної Анатолії’ (GAP), Continue reading

О. Черняк, д-р екон. наук, проф., Б. Якимчук, економіст Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ СИГНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ КРИЗИ ПЛAТІЖНОГО БАЛАНСУ

У роботі було розглянуто та виконано узагальнення теоретичних моделей кризи платіжного балансу, досліджено найбільш ефективні Continue reading