Г. Заротіадіс, канд. екон. наук, доц. Університет Аристотеля в Салоніках, Салоніки, Греція ЗМІНИ В ТЕХНОЛОГІЇ: ЗМІНИ ДЛЯ УНІВЕРСИТЕТІВ І НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО СЕКТОРА

Зміна технології і пов’язане із цим збільшення продуктивності праці є основним внеском буржуазії. Проте, з ходом технологічної еволюції, це явище викликало системні зміни, що оскаржують Continue reading

Д. Тутберидзе, асп., молодший дослідник, Д. Жапариджзе, д-р екон. наук, проф. Інститут економіки і бизнесу при Ілійському державному університеті (ІДУ), Тбілісі, Грузія МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ БАИЄСІВСЬКОГО ПІДХОДУ ДО ВЕКТОРНОЇ АВТОРЕГРЕСІЇ

Є багато аргументів, які можуть бути висунуті для підтримки прогнозування діяльності господарюючих суб’єктів. Основним аргументом на користь прогнозування є те, що управлінські Continue reading

А. Санько, проф. Університет штату Колорадо, Глабал Кампус, США ПЕРЕТВОРЕННЯ СПОЖИВАННЯ І ЙОГО НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА

Розглянуто зміни структури споживання в українському суспільстві за останні 25 років, а також проаналізовано вплив цієї трансформації на українських споживачів. Досліджено ринкові Continue reading

В. Рудик, д-р екон. наук, доц., О. Чайковська, канд. філол. наук Подільський державний аграрно-технічний університет, Кам’янець-Подільський, Україна ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В УКРАЇНІ

Досліджено світові надбання функціонування і розвитку пенсійних систем, що діють за принципами страхування. Вивчення досвіду системи пенсійного страхування у країнах із Continue reading

В. Лавал, економіст Університет Тімішоарі, Тімішоарі, Румунія ВИМІРНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ

Прагнення підвищити продуктивність процесів компанії триває. Дослідження показують, однак, що багато компаній не вимірюють контролюючу роботу з певним переліком ключових показників Continue reading

К. Третяк, канд. екон. наук, асист. ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”, Київ, Україна ПЕРЕСТРАХОВА ПОСЛУГА ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА

Запропоновано нові підходи до тлумачення перестрахової послуги як домінанти, що обумовлює формування ринку перестрахування та є важливим чинником у функціонуванні та саморозвитку Continue reading

Р. Холлі, д-р екон. наук, проф., Е. Грешта, докторант Варшавська школа економіки, Колегія соціально-економічних наук, Варшава, Польща КЕПТИВ ЯК СТРАХОВА ФОРМУЛА ДЛЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ

Розглянуто страховий кептив у контексті його використання як страхової формули для управління ризиками. Кептив може бути найдоцільнішою страховою формулою для управління ризиками. Continue reading

Х. Башев, д-р екон. наук, проф. Інститут аграрної економіки, Софія, Болгарія АБСОЛЮТНА І ПОРІВНЯЛЬНА СТІЙКІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У БОЛГАРІЇ

Оцінка абсолютної і порівняльної стійкості сільськогосподарських підприємств є одним із найактуальніших питань для дослідників, фермерів, інвесторів, адміністраторів, політиків, зацікавлених груп Continue reading