А. Шолойко, канд. екон. наук, ст. наук. співроб., доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ НЕСТРАХОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ В УКРАЇНІ

Виокремлено вузьке та широке розуміння діяльності нестрахових посередників. Розкрито зміст діяльності нест- рахових посередників, враховуючи поділ на основну та додаткову діяльність. Представлено Continue reading

Г. Харламова, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна БРИТАНСЬКА МОДЕЛЬ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Сучасна система вищої освіти постійно наголошує на нестачі державних фондів фінансування для забезпечення високої конкурентоспроможності освітянських послуг. Стаття звертається до Continue reading

Д. Третяк, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ОСОБИСТОМУ СТРАХУВАННІ НА ПРИКЛАДІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

З метою пошуку шляхів інноваційного розвитку особистого страхування було узагальнено проблеми та стримуючи чинники, які не дозволяють розвиватися особистому страхуванню як окремій Continue reading

Н. Ткаченко, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна, О. Кривицька, канд. екон. наук, доц. Національний університет “Острозька академія”, Острог, Україна СУЧАСНА ПРАГМАТИКА СТРАХОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА ПРИ СТРАХУВАННІ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

В статті досліджено практичні аспекти діяльності страхових посередників в Україні. Систематизовано показники діяльності страхових посередників на ринку страхування життя в Україні за Continue reading

Н. Сментина, д-р екон. наук, доц., Н. Клєвцєвич, канд. екон. наук Одеський національний економічний університет, Одеса, Україна РОЛЬ ДПП У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Обґрунтовано роль партнерства державного та приватного секторів у забезпеченні збалансованого розвитку територіальних соціально-економічних систем. Розглянуто організацію взаємовідносин органів Continue reading

М. Ситницький, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

У статті наведено стратегічні імперативи, що впливають на розвиток наукових бібліотек та систематизовано критерії, яким має відповідати наукова бібліотека дослідницького університету для Continue reading

Д. Расшивалов, канд. екон наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна ВПЛИВ BREXIT НА БРИТАНСЬКИЙ ТА СВІТОВИЙ СТРАХОВИЙ РИНОК: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТА ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТИ

Статья присвячена питанням впливу на світовий страховий ринок рішення про вихід Великої Британії зі складу ЄС (Вгехії) та майбутніх рішень про формат і механізм цього виходу. Аналізуються Continue reading

Н. Приказюк, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна, КОМПАРАТИВІЗМ ПОНЯТЬ “СИСТЕМНО ВАЖЛИВІ” ТА “СИСТЕМОУТВОРЮЮЧІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ”

Досліджено сутність та ознаки системно важливих фінансових інститутів. Обґрунтовано визначення системо-утворюючих фінансових інститутів. Проведено компаративний аналіз понять Continue reading

Н. Дорош, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЯК ФУНКЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО РИЗИК – ОРІЄНТОВАНОГО АУДИТУ

У статті розкрито сутність та функції внутрішнього ризик-орієнтованого аудиту, процесний підхід у створенні структури ризиків, а також методику їх оцінювання. Висвітлено залежність між Continue reading

З. Варналій, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна, О. Красільник, канд. екон. наук Київський університет ринкових відносин, Київ, Україна ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

У статті розглянуто способи оптимізації фінансування державних вищих навчальних закладів України. Описано диверсифікацію джерел надходжень фінансових ресурсів державних ВНЗ. Continue reading