А. Старостіна, д-р екон. наук, проф., М. Устименко, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ АГЛОМЕРАЦІЙ: КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Розкриваються особливості розвитку агломерацій у країнах ЦСЄ. Дослідження базується на порівнянні показників розвитку про-мислової агломерації в 51 регіоні країн ЦСЄ. Перспективи оцінки Continue reading

Л. Шинкарук, д-р екон. наук, проф., І. Барановська, канд. екон. наук, Л. Мільман, здобувач Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ДОКТРИНИ ДОВГОСТРОКОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Обґрунтовано підходи до доктрини довгострокового розвитку України з урахуванням сучасних реалій функціонування національної економіки. Диверсифікацію економіки України Continue reading

Г. Рімбу, асп. Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія, Л. А. Константінеску, канд, екон. наук, доц. Бухарестський Християнський університет “Дімітрі Кантемір”, Бухарест, Румунія УДОСКОНАЛЕННЯ МОЛОДІЖНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ СИТУАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Соціальна політика Європейського Союзу останніх років спрямована на покращення соціальних умов молоді у Європі. Метою даного дослідження є порівняльний аналіз характеристик молоді та їх Continue reading

І. Мойсеєнко, д-р екон. наук, проф. Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, Україна Л. Гальків, д-р екон. наук, проф. Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна, М. Демчишин, канд. екон. наук, доц. Львівський торговельно-економічний університет, Львів, Україна АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Визначено методичні основи вибору параметрів діагностики стану макрофінансової стабілізації. Описано класифікацію та основні характеристики індикаторів стабілізації економіки. Для цілей Continue reading

О. Крупський, канд. психол. наук, доц., В. Редько, канд. екон. наук, доц. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна ВПЛИВ КОГНІТИВНОГО СТИЛЮ ПРАЦІВНИКІВ НА РЕЗУЛЬТАТ ЕМОЦІЙНОЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

Розглянуто емоційну працю як процес, що визначається особливостями роботи в туристичній сфері. Запропоновано 16 складників емоційної праці на підприємствах індустрії туризму й Continue reading

В. Колоша, канд. екон. наук, асист., О. Борисенко, канд. філол. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА

Розкрито особливості взаємозв’язку між політикою у сфері захисту прав інтелектуальної власності та конкурентною політи-кою. Виявлено, що за певних умов права інтелектуальної власності Continue reading