О. Шульга, ORCID iD 0000-0002-3230-3124, канд. екон. наук, доц. “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Київ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРАРНИХ ВІДНОСИН

Визначено проблеми формування методології дослідження трансформації аграрних відносин. Обґрунтовується доцільність дотримання при дослідженні трансформації аграрних відносин Continue reading

Д. Черненко, асп. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ СТРУКТУРА КАПІТАЛУ УКРАЇНСЬКИХ НЕФІНАНСОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В ІСТОРИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

Досліджено динаміку структури капіталу вітчизняних підприємств в історичній перспективі. Показано, що динаміка фінансування з 1990 р. була похідною від економічних та інституціональних змін, а Continue reading

Г. Харламова, ORCID iD 0000-0003-3614-712X, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, О. Гуменна, ORCID iD 0000-0002-3725-5272, канд. екон. наук, доц., декан Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Київ КРЕАТИВНІСТЬ ВРЯТУЄ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Досліджується роль креативного підходу до ділової активності й економічного розвитку в цілому. Розглянуто сутність творчих галузей і динаміка розвитку креативних індустрій у США та Continue reading

В. Романчукевич, ORCID iD 0000-0002-2624-5538, канд. екон. наук, О. Лиманська, ORCID iD 0000-0002-4708-1640, голов. економіст Департамент монетарної політики та економічного аналізу, Національний банк України, Київ ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ ТА ОЦІНКА ЙОГО КОМУНІКАЦІЙ ІЗ ПИТАНЬ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Розглянуто методи оцінки транспарентності центральних банків та здійснено її аналіз для Національного банку України із використанням індексного методу. Подано результати кількісного  Continue reading

С. Мицюк, ORCID iD 0000-0002-8465-6546, канд. екон. наук, старш. наук. співроб. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, В. Мегей, ORCID iD 0000-0003-4442-7025, економіст Київський національний торговельно-економічний університет, Київ ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Визначено сутність поняття “суб’єкт господарювання”. Проаналізовано динаміку основних показників фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності. Висвітлено основні Continue reading

І. Лютий, ORCID iD 0000-0002-3561-2432, д-р екон. наук, проф., В. Іванюк, ORCID iD 0000-0001-6888-8622, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА МІСЦЕВІ ФІНАНСИ: СУПЕРЕЧНОСТІ Й ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Досліджено основні проблеми, які виникають у процесі трансформації частини індивідуальних доходів громадян у місцеві публічні фінанси через систему оподаткування, у тому числі в умовах Continue reading

Є. Ліндер, ORCID iD 0000-0001-5343-5954, асп. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ ПОБУДОВА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ СЦЕНАРІЇВ ТА ОЦІНКА КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ НА ПРИКЛАДІ ПАТ “ПРОМІНВЕСТБАНК”

На основі зарубіжних досліджень розроблено методику стрес-тестування банку та апробовано її на банку “Промінвестбанк”. Методика стрес-тестування дозволяє на основі авторегресійних Continue reading

В. Корнєєв, ORCID iD 0000-0003-0654-5311 д-р екон. наук, проф. Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки Мінекономрозвитку України, Київ, О. Чеберяко, ORCID iD 0000-0002-1563-9611, д-р іст. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ КРИПТОВАЛЮТИ: ЕРА І СФЕРА ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ

Розглянуто сутність криптовалют, їх ризиків і перспектив розвитку в Україні та світі. Описано переваги й недоліки криптовалют. Висвітлено позиції зарубіжних центробанків та інших фінансових Continue reading

М. Кічурчак, ORCID iD 0000-0002-1927-5704, канд. екон. наук, доц. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів КОНЦЕПТ ВІДТВОРЕННЯ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

Систематизовано наукові погляди на сутність відтворення та його види. З’ясовано найголовніші підходи до трактування змісту економічної категорії “відтворення суспільних благ”, запропоновано Continue reading

Р. Каліновський, ORCID iD 0000-0002-6119-6807, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ВПЛИВ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ НА РЕАЛІЗАЦІЮ СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Розкрито сутність процесу збалансування державного бюджету. Досліджено ключові проблеми, пов’язані із дефіцитом державного бюджету. Розглянуто стан та динаміку державного бюджету України. Continue reading