А. Ставицький, ORCID iD 0000-0002-5645-6758, канд. екон. наук, доц., М. Біличенко, ORCID iD 0000-0003-4657-1039, екон. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ОБСЯГІВ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ КРАЇН СВІТУ

Розглянуто вплив обсягів державного боргу на економічне зростання різних країн світу. Покращено існуючий ме­тод оцінки впливу державного боргу на економічне зростання розвинених країн із Continue reading

В. Смєсова, ORCID iD 0000-0002-0444-4659, канд. екон. наук, доц. “Український державний хіміко-технологічний університет”, Дніпро ТИПОЛОГІЯ ВІДТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ АКТОРІВ

Запропоновано типологію відтворення економічних інтересів акторів відповідно до кількісних і якісних змін у ре­зультатах їхньої реалізації, а також згідно зі схильністю економічної поведінки акторів до Continue reading

З. Сірик, ORCID iD 0000-0001-9886-1068, канд. техн. наук, доц. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна, Львів ПРОБЛЕМИ КООПЕРУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Розкрито сутність інвестиційних ресурсів територіальних громад. Визначено особливості використання інвес­тиційних ресурсів територіальних громад. Проведено аналіз форм кооперації Continue reading

І. Мазур, ORCID ID: 0000-0002-2441-8001, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Р. Сазонов, ORCID ID 0000-0002-6099-9309, голова ради ТОВ “Град інвестмент”, Київ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ЛІСТИНГУ АКЦІЙ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ ТА ЕМІТЕНТІВ

Досліджено подвійний лістинг акцій компаній; розкрито умови, за яких міжнародний лістинг акцій компаній стає одним із найдоречніших способів фінансування бізнесу; виявлено вплив Continue reading

Т. Калашнікова, ORCID ID 0000-0002-4474-7160, д-р екон. наук, доц. Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, Харків, А. Калашніков, ORCID ID 0000-0002-1164-2119, канд. екон. наук Український ордена “Знак Пошани” НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького НАН України, Харків ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПІЛЬНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Узагальнено досвід трансформації та здійснено критичний аналіз результатів реформування Спільної аграрної політики ЄС. Обґрунтовано концептуальні підходи до подальшого реформування Continue reading

Т. Затонацька, ORCID iD 0000-0001-9197-0560, д-р екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Г. Терещенко, ORCID iD 0000-0002-9458-2843, канд. екон. наук, старш. наук. співроб. Інститут освітньої аналітики, Київ КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Висвітлено проблеми фінансового забезпечення вищої освіти в Україні. Проаналізовано застосування кредитних механізмів фінансування здобуття вищої освіти в Україні, а також досліджено Continue reading

Н. Гражевська, ORCID iD 0000-0003-2549-8055, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, А. Мостепанюк, ORCID iD 0000-0001-5327-2534, канд. екон. наук, доц. Гірне Американський університет (GAU), Турецька Республіка Північного Кіпру КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК НАГРОМАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ФОРМ КАПІТАЛУ В СУЧАСНІЙ РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Висвітлено роль і значення корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) як важливого чинника нагромадження інтелектуального, соціального, репутаційного та культурного капіталів, що забезпечують  Continue reading

З. Варналій, ORCID iD 0000-0002-6654-8760, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА АРХІТЕКТОНІКА ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Розкрито сутність і структуру податкової системи України. Доведено, що у широкому розумінні інституціона- льна архітектоніка є головним принципом структурування, систематизації, взаємозв’язку та Continue reading