Д. Васі, д-р екон. наук, асист., Л. Іллє, д-р екон. наук, проф. Університ імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія КОРЕЛЯЦІЇ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ФІНАНСОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПАНІЙ З ОСНОВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ Й СУМІЖНИХ ГАЛУЗЯХ, ЩО ТОРГУЮТЬ НА БУХАРЕСТСЬКІЙ ФОНДОВІЙ БІРЖІ, ТА ІНДЕКСОМ BET-NG

Отримані авторами результати не відповідають гіпотезі дослідження: існує сильний і прямий зв’язок між еволюцією індексу BET-NG та показниками фінансової ефективності компаній-компонентів. Аналіз, Continue reading

М. Тюркеш, канд. екон. наук, Л. Константинеску, канд. екон. наук, доц. Християнський університет імені Димитрі Кантеміра, Бухарест, Румунія, Д. Топор, ORCID iD 0000-0002-9092-1449 канд. екон. наук Університет імені 1 грудня 1918 року, Альба Юлія, Румунія ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ГРУП: ТУРЕЧЧИНА ТА РУМУНІЯ

Представлено порівняльний аналіз ефективності двох комерційних банківських груп із Туреччини та Румунії. Під час проведення дослідження розглянуто фінансову ефективність, досягнуту групою Continue reading

Г. Рімбу, асп. Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія, Л. Константинеску, канд. екон. наук, доц. Християнський університет імені Димитрі Кантеміра, Бухарест, Румунія УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СИТУАЦІЇ МОЛОДІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Соціальна політика Європейського Союзу останніх років спрямована на поліпшення соціальних умов молоді в Європі. Метою дано­го дослідження є порівняльний аналіз характеристик молоді та їхніх Continue reading

С. Попа, д-р екон. наук, асист. Університ імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія ВПЛИВ ОРДОЛІБЕРАЛІЗМУ В ЄВРОПІ

Із “хвороїлюдини” Європи, як це було названо після Другої світової війни, Німеччина встигла стати найбільшою державою на кон­тиненті. Це було пов ‘язано з жорсткою політикою жорсткої економії, яка Continue reading

К. Лоулер, ORCID iD 0000-0002-3409-6755, проф., С. Садік, здобувач Кувейтський університет, Кувейт, Кувейт НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ОБМІННОГО КУРСУ: ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ КУВЕЙТУ

Як країна, що експортує нафту, Кувейт страждає від відомої проблеми, яка має назву “прокляття ресурсів”, з огляду на високу за­лежність від надходжень від нафти для економічного зростання та розвитку. Continue reading

Г. Харламова, ORCID iD 0000-0003-3614-712X, канд. екон. наук, доц., А. Ставицький, ORCID iD 0000-0002-5645-6758, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна, С. Нате, ORCID iD 0000-0002-4711-1061, канд. екон. Наук Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В СИНЕРГІЇ З ПОЛІТИКОЮ ЄС

Аналізується використання відновлюваних джерел енергії ВДЕ на різних етапах їх енергопостачання. Завдяки світовому досвіду, досліджується динаміка споживання енергії за видами; визначається, Continue reading

Є. Івохін, д-р фіз.-мат. наук, проф., Д. Дпанасенко, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна, В. Навродський, канд. фіз.-мат. наук, доц. Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна ПРО ЗВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧО-ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ ДО ДВОРІВНЕВОЇ ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

Розглянуто застосування виробничо-транспортної задачі для розв’язання проблеми розподілу обмежених потужностей каналів передачі даних між різними вузлами комп’ютерної мережі. Continue reading

Б. Глінковська, д-р екон. наук Університет м. Лодзь, Польща, Є. Чеботарьов, канд. екон. наук, В. Чеботарьов, д-р екон. наук, проф. ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, Старобільськ, Україна АНАЛІЗ ПОХОДЖЕННЯ, СУЧАСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФІЛЮ УКРАЇНСЬКОГО МЕНЕДЖЕРА

Розглядається розробка вихідних теоретико-методологічних положень дослідження профілю сучасного українського менеджера. Представлено результати проведеного авторами відповідного Continue reading

Л. Думітреску, канд. екон. наук, проф. Унівесритет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія, М. Фучі, канд. екон. наук, доц., Г. Горські, канд. екон. наук, проф. Румуно-німецький університет, Сібіу, Румунія УПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ У КОНТЕКСТІ ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩА – ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ, СТАТИСТИКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ

У контексті онлайн-середовища й тиску, створеного новими інформаційними та комунікаційними технологіями, коли Інтернетом користується понад 40% населення світу, коли рівень проникнення в Continue reading

С Бурнете, канд. екон. наук, проф. Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія ТРАНСАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ: ВАЖЛИВИЙ СТРИБОК ДО ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ

Розглядається трансатлантична економічна інтеграція, що настає, через призму як економічної теорії, так і історичного розви­тку. Стверджується, що економічна інтеграція на трансконтинентальному Continue reading