Л. Беласку, д-р екон. наук, проф. Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія, О. Хоробет, д-р екон. наук, проф., О. Поповичі, д-р екон. наук, доц. Бухарестський економічний університет, Бухарест, Румунія ЛОКАЛЬНІ АТРИБУТИ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ: АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТ

Досліджуються атрибути розташування великої вибірки країн з економікою, що розвивається, в аспекті прямих іноземних інвес­тицій та присутності міжнародних компаній за кордоном. Використовуються Continue reading

Х. Башев, д-р екон. наук, проф. Інститут аграрної економіки, Софія, Болгарія ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ УПРАВЛІННЯМ ТА СТІЙКІСТЮ В БОЛГАРСЬКОМУ СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Застосовано міждисциплінарну структуру нової інституціональної економіки, визначено різні ринкові, приватні, колективні, гро­мадські та гібридні способи управління й оцінено їхній вплив на аграрну Continue reading