Короткий огляд структур корпоративного управління в рамках преміум-лістингових компаній у Румунії

Автори: Й. Поп, ORCID ID 0000000256449785, здобувач звання доктора філософії, асистент, Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія

Анотація: Належні структури і принципи корпоративного управління направляють компанії до фінансового благополуччя і закладають основи для стійкого розвитку приватного сектора. Більше того, широко поширене визн Continue reading

Інституційні фактори, що пов’язані з податковою мораллю: аналіз на рівні груп країн

Автори: A.-O. Лакобута, ORCID ID 0000000333186895, Оанна – доктор економічних наук, доцент, Яcський університет імені А.І. Кузи, Ясси, Румунія
Г.К. Мурза,  ORCID ID 0000000266195416, доктор економічних наук, професор, Ясський університет імені А.І. Кузи, Ясси, Румунія

Анотація: Нарощувана економікою, соціологією або психологією література досліджує широкий спектр змінних, які, напевно, зможуть пояс- нити поведінку добровільного дотримання стандартів. Метою цієї роботи є вия Continue reading

Досвід республіки Молдова в реформуванні системи бухгалтерського обліку та її гармонізація з МСФЗ та директивами ЄС

Автори: Л. Григорой, ORCID ID 0000000200015136,  доктор філософії, Академія економічних досліджень Молдови, Кишинів, Молдова
Н. Мунтян, ORCID ID 0000000163852890,доктор философії, Академія економічних досліджень Молдови, Кишинів, Молдова

Анотація: Реформування системи бухгалтерського обліку в Республіці Молдова та її гармонізація з МСФЗ та європейськими директивами триває майже три десятиліття і являє собою складний технічний шлях, в якому зад Continue reading

Комплексне дослідження інвестиційної поведінки

Автори: Д.М. Дрегіч,  ORCID ID 0000000166891705, аспірант, Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія

Анотація: Як особистості, ми егоцентричні, постійно прагнемо до досягнення наших цілей, збільшення особистої вигоди, задоволення наших найвибагливіших потреб. Рішення нами приймається після того, як зібрана вс Continue reading

Вплив прийняття КСВ на фінансові результати корпорацій. На основі даних БФБ

Автори: А. Дорніан, ORCID ID 0000000280094961, доктор наук (фінанси), доцент, факультет економіки і бізнес-адміністрування, Ясський універси- тет імені О.І. Кузи, Ясси, Румунія
Д.-К. Оанія, ORCID ID 0000000200479758, доктор наук (фінанси), доцент, Бухарестський економічний університет, Бухарест, Румунія

Анотація: Аналізується зв’язок між корпоративною соціальною відповідальністю (КСВ) і корпоративними фінансовими показниками (КФП) на прикладі компаній, зареєстрованих на румунському ринку. Для цього спочатку р Continue reading

Зв’язок між інтегрованістю громади, усвідомленням економічного значення туризму і підтримкою його розвитку: організація туристичного бізнесу в селищі

Автори: У. Чалішкан, ORCID ID 0000000268447197, доктор філософії, Університет Мугли, Мугла, Туреччина
I.A. Салтік, ORCID ID 0000000234562787, доктор філософії, Університет Мугли, Мугла, Туреччина

Анотація: Туризм є одним із найважливіших секторів економіки у світі, і його вплив на місцеві спільноти часто обговорюється в літературі. Хоча соціально-культурні та екологічні наслідки розглядаються часто, ал Continue reading

Роль управління державним боргом у фінансовій стабільності України

Автори: З. Варналій, ORCID ID 0000000266548760, доктор економічних наук, професор, кафедра фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
О. Савілова, економіст, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Досліджено управління державним боргом як основну передумову ефективного функціонування держави та роль боргової складової в системі фінансової безпеки держави. Проаналізовано основні чинники, які ст Continue reading

Оцінювання ризику неплатоспроможності для підприємств обробної промисловості, зареєстрованих на Бухарестській фондовій біржі

Автори: Н. Балтеш, ORCID ID 0000000275466978, кандидат економічних наук, професор, кафедра фінансів, Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія
А.-Г.-М. Драгоє, ORCID ID 0000000182426483, аспірант, кафедра фінансів, Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія
М.-Д. Козма, ORCID ID 0000000182426483, доктор філософії, Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія

Анотація: Подаються досліджені як теоретично, так і емпірично за допомогою чотирьох моделей: Спрінгейт, Таффлера, Альтмана і Фра- нцузький комерційний кредит, ризики неплатоспроможності для 35 компаній пере Continue reading

Типологія організаційних форм міжнародної виробничої кооперації та обґрунтування підходів до її регулювання

Автори: І. Софіщенко, ORCID ID 0000000164658272, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та марке- тингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Є. Кириченко, економіст, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Досліджено особливості економіко-організаційних форм міжнародної виробничої кооперації, зокрема, автори удоскона- лили типологічні підходи, узагальнили досвід інтеграції вітчизняних підприємств у сис Continue reading

Первинне розміщення монет (ІСО): практика використання в Україні

Автори: І. Лютий, ORCID ID 0000000235612432, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, Київський націона- льний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
А. Карпич, ORCID ID 0000000153457299, асистент кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Досліджено практику використання ІСО як інструменту фінансування бізнесу в Україні. Проведено аналіз вітчизня- них ІСО та узагальнено їх основні характеристики. Визначено фактори, які впливають на ро Continue reading