Технічні та функціональні можливості системи SAP Business One на підприємствах України

Автори: І. Дерун, ORCID ID 0000000281158701, кандидат економічних наук, асистент, кафедра обліку та аудиту, Київський націона- льний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Досліджено технічні можливості системи SAP Business One та її використання на малих та середніх підприємствах України. Зокрема, розглянуто автоматизацію всіх бізнес-процесів та основних модулів у цій Continue reading