Відповідність вищої освіти запитам “цифрових аборигенів”

Автори: В. Базилевич, ORCID ID 0000-0001-8030-8651, доктор економічних наук, професор, кафедри економічної теорії, макро- і мікро- економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
В. Осецький, ORCID ID 0000000281445313, доктор економічних наук, професор, кафедри економічної теорії, макро-і мікро- економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
І. Татомир, ORCID ID 0000-0002-3274-7083, кандидат економічних наук, доцент, Дрогобицький державний педагогічний уні- верситет Імені І. Франка, Дрогобич, Україна

Анотація: Досліджено критерії, за якими революціонізувала освіта від покоління 1.0 до 4.0. Проведено ґрунтовний аналіз наукових підходів еко- номістів щодо впливу цифрових технологій на поведінку молоді та вио Continue reading

Порівняльний аналіз функціонування і розвитку систем охорони здоров’я України та Казахстану

Автори: Н. Гражевська, ORCID ID 0000000325498055, доктор економічнихнаук, професор, завідувач кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Е. Аймагамбетов, ORCID ID 0000000345908242, доктор економічних наук, професор, Карагандинський економічний універ- ситет Казпотребсоюзу, Республіка Казахстан
А. Тингишева, ORCID ID 0000000219574325, докторант Карагандинський економічний університет Казпотребсоюзу, Ре- спубліка Казахстан

Анотація: Присвячено порівняльному аналізу систем охорони здоров’я Казахстану і України. Автори охарактеризували організаційно-фінансо- вий механізм функціонування систем охорони здоров’я в досліджуваних країн Continue reading

Показники оцінювання продуктивності та економності використання бюджетних коштів закладами вищої освіти

Автори: А. Дідик, ORCID ID 0000000303230912, доктор економічних наук, член Рахункової палати, Рахункова палата України, Київ
Ю. Погорелов, ORCID ID 000000021192874X, доктор економічних наук, радник члена Рахункової палати України, Київ

Анотація: Розглянуто завдання оцінювання продуктивності та економності використання бюджетних коштів закладами вищої освіти. Проаналізовано нормативні вимоги щодо вирішення такого завдання. Запропоновано вимог Continue reading

Методичні підходи до оцінки креативного потенціалу України

Автори: І. Кичко, ORCID ID 0000-0002-1110-4177, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці, Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів, Україна
А. Холодницька, ORCID ID 0000-0001-5563-3591, кандидат економічних наук, доцент, кафедра управління персоналом та еко- номіки праці, Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів, Україна

Анотація: Досліджено теоретичні підходи до визначення креативності та креативного потенціалу України. Визначено основні чинники, що на них впливають. Узагальнено методику оцінки креативного потенціалу суспільс Continue reading

Впровадження статистичних показників до методики аналізу ефективності грошових потоків підприємств

Автори: Г. Роганова, ORCID ID 0000000337589675, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, Національ- ний університет харчових технологій, Київ, Україна

Анотація: Проведено аналіз класичних методів оцінки ефективності управління грошовими потоками підприємств. Визна- чено характеристики статистичних показників грошових потоків на етапі аналізу ефективності упр Continue reading

Потенційні податкові реформи та економічне зростання Кувейту

Автори: К. Лоулер, ORCID ID 0000000234096755, професор, економічний факультет, Коледж ділового адміністрування, Кувейтський університет, Кувейт, Кувейт
Фарах Алі Аль-Сайег, аспірант, Коледж ділового адміністрування, Кувейтський університет, Кувейт, Кувейт

Анотація: Мета цього дослідження визначити, чи життєздатні податкові реформи в Кувейті, щоб отримати більший дохід уряду з інших джерел, окрім нафти. Розглянуто взаємозв’язок між змінами в податкових надходжен Continue reading

Гастрономічний туризм: можливості для урізноманітнення туристичних пропозицій в Сібіуському районі

Автори: В. Нікула, ORCID ID 0000-0002-3829-8880, доктор економічних наук, доцент, Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія
С. Спану, ORCID ID 0000-0003-3050-953X, доктор географічних наук, Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія
Г. Харламова, ORCID ID 0000-0003-3614-712X, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Ки- ївський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація: Серед мотивів, за якими туристи вибирають місце для відпочинку, гастрономія набуває важливого значення, що вже привело до збільшення поставок місцевих якісних продуктів і більш інтенсивному зростанню Continue reading

Проблеми і перспективи програм оцінки управління державними фінансами в Грузії

Автори: Д. Оболадзе, доктор економічних наук, Грузинський технічний університет (ГТУ)
Р. Отінашвілі, доктор економічних наук, професор, Грузинський технічний університет (ГТУ)

Анотація: Створення програм механізму оцінки в державному секторі Грузії є важливим елементом підтримки поточної реформи управління державними фінансами та вдосконалення процесу складання бюджету, а також підв Continue reading