Методичний підхід до оцінювання можливостей стратегічної трансформації підприємств роздрібної торгівлі.

Автори: М. Чорна, ORCID ID 0000000153877832, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств харчування та торгі- влі ім. І. Г. Бережного, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Харків, Україна
Р. Бугріменко, ORCID ID 0000000209730814, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі ім. І. Г. Бережного, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Харків, Україна
О. Зонвіре, ORCID ID 0000000221893894, аспірант, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Харків, Україна

Анотація: Представлено методичний підхід до оцінювання можливостей стратегічної трансформації підприємств роздрібної торгівлі щодо створення в Continue reading

Аналіз і прогнозування надходжень до Державного бюджету України від податку на прибуток страхових компаній

Автори: Л. Шірінян,  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою фінансів, Навчально-науковий інститут економіки і управління, Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
С. Бойко, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, Навчально-науковий інститут еко- номіки і управління, Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
О. Толстенко,  кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, Навчально-науковий інститут економіки і управління, Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Анотація: Присвячено аналізу надходжень до Державного бюджету України від податку на прибуток страхових компаній (НППС). Аргументовано можливість збільшення податкової віддачі страховиків і вдосконалення опода Continue reading

Логістична діяльність торговельного підприємства: сутнісні характеристики та формалізація моделі

Автори: Т. Шталь, ORCID ID 0000000312569854, доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД, декан факультету міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків, Україна
А. Уварова, ORCID ID 0000000230123007, аспірант кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД, Харківський національний еко- номічний університет імені Семена Кузнеця, Харків, Україна

Анотація: Досліджено наукові погляди на зміст логістичної діяльності підприємства. Надано сутнісні характеристики логіс- тичної діяльності за функціонального та процесного підходів, з урахуванням функціонально Continue reading

Загрози фінанcовій бeзпeці України в умовах гібридної війни

Автори: З. Варналій, ORCID ID 0000000266548760, доктор економічних наук, професор, кафедра фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Т. Томашевський,  економіст, кафедра фінансів, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Дослiджено тeорeтичні, мeтодичні та прикладні аcпeкти зміцнeння фінанcової бeзпeки України в умовах гібрид- ної війни. Визначено, що фiнансова безпека є одним iз ключових елементiв економiчної безпек Continue reading

Кількісні методи вимірювання ступеня транснаціоналізованості компанії

Автори: О. Булкот, ORCID ID 0000000263111459, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, економічний факультет, Київський національний університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Присвячено узагальненню теоретичних концепцій до вимірювання ступеня транснаціоналізованості компанії. Про- аналізовано існуючі підходи до трактування та вимірювання інтернаціоналізації і транснаціон Continue reading

Діагностика інсайдерських ризиків і загроз в управлінні кадровою безпекою підприємства

Автори: Д. Затонацький, ORCID ID 0000000248289144, аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень, Київ, Україна

Анотація: Проаналізовано зарубіжні підходи до діагностики ризиків і загроз у системі управління кадровою безпекою підпри- ємства, виявлено сильні та слабкі сторони моделей у межах цих підходів, обґрунтовано сф Continue reading

Вплив іміджу бренду на вибір покупцем автомобіля фірмових продуктів на високоризикових ринках

Автори: П. Ладіпо, ORCID ID 0000000304209760, доктор філософії, доцент кафедри ділового адміністрування факультету менеджменту, Лагоського університету, Лагос, Нігерія
О. Акеке, ORCID ID 0000000328774801, аспирант, кафедра делового администрирования, факультет менеджмента, Лагоский университет, Лагос, Нигерия

Анотація: Метою цього дослідження є вивчення впливу іміджу бренду на споживчий вибір брендових продуктів на автомобільному ринку Нігерії з акцентом на вимірювання (вірою, оцінкою і задоволенням) іміджу бренду. Continue reading

Використання системної динаміки в макроекономіці

Автори: K. Лоулер, ORCID ID 000000234096755X,
T. Власова, ORCID ID 0000000250006756,
A. Москардіні, ORCID ID 0000000349510848,

Анотація: У наших попередніх работах стверджувалося, що економічна наука, зокрема, підгалузь макроекономіки, потребує глибокого переза- вантаження й оновлення. Вона повинна використовувати наявні системні та к Continue reading

Нова якість Рахункової палати України: стратегія розвитку

Автори: В. Невідомий, ORCID ID 000000034455864X, доктор юридичних наук, член правління, Рахункова палата України, Київ, Україна
К. Канонішена-Коваленко, ORCID ID 0000000245646345, кандидат економічних наук, радник члена Рахункової палати, Рахункова палата України, Київ, Україна

Анотація: Досліджено міжнародні підходи до стратегічного планування у вищих органах аудиту, сучасний досвід країн Європи в розробці таких стратегій. Визначено виклики та проблеми зовнішнього аудиту в Україні н Continue reading