Теоретико-методологічні засади формування конкурентної стратегії підприємства

Автори: І. Божидай, ORCID ID 000000032227219X, асистент, Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харків, Україна

Анотація: В статті висвітлено теоретичні положення щодо принципів формування конкурентної стратегії, наведено мето- дику та можливий інструментарій формування ефективної конкурентної стратегії. Continue reading

Сучасні моделі соціальної відповідальності бізнесу: класифікація та порівняльна характеристика

Автори: А. Жуковська, ORCID ID 0000000308911952, кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту та публічного управління, Тернопільсь- кий національний економічний університет, Тернопіль, Україна
К. Велічко,  економіст, Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, Україна

Анотація: Сьогодні соціальна відповідальність виступає невід’ємною частиною іміджу підприємства та підвищує його при- бутковість. Різні аспекти соціальної відповідальності бізнесу досліджували як зарубіжні, та Continue reading

Майбутнє економічного моделювання

Автори: A.O. Москардіні, запрошений проф. Університет Нортумбрії, Великобританія,
K. Лоулер, професор Університет Кувейту, Кувейт,
T. Власова, запрошений наук. cпівроб. Університет Нортумбрії, Великобританія,
E. Мерза, проф. Університет Кувейту, Кувейт

Анотація: Це третя робота в трилогії статей про реформу економіки. Дана стаття присвячена темі економічного моделювання. Якщо мо- делювання являє собою уявлення про реальність, то необхідно обговорити поняття Continue reading

Удосконалення інфраструктури об’єктів розміщення туристів в Україні

Автори: М. Рогоза, ORCID ID 0000000256547385, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України, академік Міжнародної академії біотехнологій, завідувач кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики, Вищий навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”, Полтава, Україна
В. Столярчук, ORCID ID 0000-0001-6543-9020, кандидат технічних наук, доцент, кафедра готельно-ресторанної та курортної справи, Вищий навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”, Полтава, Україна

Анотація: Метою статті є дослідження інфраструктури об’єктів розміщення туристів в Україні та виявлення можливості її удосконалення. З’ясовано відсутність зафіксованого в нормативно-правовій документації чітко Continue reading

Моделювання нерівності доходів у країнах Європейського Союзу

Автори: А. Ставицький, ORCID ID 0000000256456758, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
М. Козуб, ORCID ID 0000000274039106, економіст, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: У статті розглянуто сучасні тенденції розвитку процесів диференціації доходів для країн Європейського Союзу за останні 10 років. Аналіз особливостей впливу нерівності доходів населення на економіку к Continue reading

Нейромаркетингові дослідження: етика, процедури та перцепція учасниками

Автори: M.T. Цикинделян, ORCID ID 0000000287434690

Анотація: У цій статті обговорюється нейромаркетінг як метод дослідження починаючи з визначень та наявного інструментарію і закінчу- ючи аналізом етичних проблем в даній області. Новизна дослідження полягає в Continue reading

Нейро-нечітке моделювання рівня міжнародної міграції в Україні

Автори: Г. Чорноус, ORCID ID 0000-0003-4889-1247, д-р. екон. наук, доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
В. Потапова, економіст, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: З огляду на важливість дослідження сучасних міжнародних міграційних процесів, в даній статті запропоновано новий методологіч- ний підхід для оцінки рівня міжнародної міграції населення в Україні впро Continue reading

Проблеми регулювання інноваційної діяльності на підприємствах

Автори: О. Шатіло, асп. Національний транспортний університет, Київ, Україна

Анотація: Проаналізовано основні проблеми, які гальмують інноваційну діяльність на підприємствах. Розкрито основні на- прями вдосконалення механізму регулювання інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. Continue reading