Оцінка ефективності структурування акціонерного капіталу вітчизняних автомобілебудівних підприємств

Автори: Д. Баюра, ORCID ID 0000000217779546, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Б. Сахарук, ORCID ID 0000000169573163, аспірант кафедри економіки підприємства, Київський національний університет імені Тараса Ше- вченка, Київ, Україна

Анотація: Запропоновано систему оцінки ефективності структурування акціонерного капіталу вітчизняних підприємств, що складається із трьох рівнів. За даною системою оцінки проведено аналіз ефективності структур Continue reading

Осягнення великих систем

Автори: Генерал Аль-Хаджрей, ORCID ID 0000000282425752 , Помічник Генерального секретаря Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, Саудівська Аравія
A. Москардіні, ORCID ID 0000000349510848, запрошений професор, Університет Кардіф Метрополітан, Університет Нортумбрії, Велика Британія
K. Лоулер, ORCID ID 000000234096755X, професор, Університет Кувейту, Кувейт

Анотація: Великі системи, як відомо, важко аналізувати. Досліджено, як комбінування трьох надійних системних інструментів може створити підходящу основу для такого аналізу. Для прикладу вивчається Рада співроб Continue reading

Формування та розвиток концепції корпоративної соціальної відповідальності

Автори: А. Мостепанюк, ORCID ID 0000000153272534, кандидат економічних наук, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Досліджено формування та подальший розвиток концепції корпоративної соціальної відповідальності. Проаналізо- вано особливості трансформації цієї концепції відповідно до соціально-економічних змін, оч Continue reading

Поведінкова економічна теорія: методологічний прорив чи розширення меж пануючої ортодоксії?

Автори: О. Нестеренко, ORCID ID 0000000308868173, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії макро- і мікроекономіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
М. Здвізова, ORCID ID 0000000318381115, економіст, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Присвячено аналізу місця поведінкового підходу в структурі сучасних економічних учень. Досліджено еволюцію поглядів на сутність економічної поведінки та проведено порівняльний аналіз поведінкового й Continue reading

Індекс суверенності держави як індикатор прийняття державно-управлінських рішень

Автори: Н. Чала, ORCID ID 0000000203569003, доктор наук з державного управління, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом Націо- нального університету “Києво-Могилянська академія”, Київ, Україна
Г. Харламова, ORCID ID 000000033614712X, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Д. Маркішев, ORCID ID 0000000233281238, співзасновник аналітичного консалтингового центру “Українська Фабрика Думки”. Ініціатор ство- рення та розробки “Індекс суверенності” на базі “Української Фабрики Думки”. Експерт у сфері політичного і корпоративного PR. Магістр публічного управління та адміністрування Національної академії державного управління при Президентові України, Київ, Україна

Анотація: Світова спільнота та уряди країн постійно перебувають у пошуку дієвого мірила для країн: мірила їх успішності чи неуспішності, захищеності та вразливості, якості життя в них, відкритості тощо. Усі ін Continue reading

Бюджетна політика України у сфері видатків як базис перспективного економічного розвитку

Автори: О. Чеберяко, ORCID ID 0000000215639611, доктор історичних наук, професор кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
О. Клекота, економіст, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Досліджено основні тенденції бюджетної політики у сфері видатків як основної умови удосконалення системи уп- равління бюджетними видатками. Проаналізовано структуру видатків бюджетів на різних рівнях Continue reading