ФУНКЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ В ПОЯСНЕННІ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ

Автори: І. Радіонова, д-р екон. наук, проф., ORCID iD 0000-0001-7099-191X, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Київ, Україна

Анотація: Обґрунтовано функцію соціальної політики як таку, що віддзеркалює актуальну суспільну цінність – соціальну інклюзію. Зміст останньої розглянуто з огляду на її Continue reading

СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ – ДРАЙВЕРИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Автори: В. Осецький, д-р екон. наук, проф. ORCID ID 0000-0001-5104-1070,   О. Кирильчук, канд. екон. наук, доц. ORCID ID 0000-0003-1463-3952,   Н. Савчук, канд. екон. наук, асист., ORCID ID 0000-0002-5794-1333 ,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Проаналізовано теоретичні підходи до розуміння сутності категорії “соціальні інновації” в освітньому просторі та показано, яку роль вони відіграють у розвитку людського капіталу. Дано авторське Continue reading

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ВИЩИХ ОРГАНІВ АУДИТУ У ФІНАНСОВІ АУДИТИ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

Автори: В. Невідомий, д-р юрид. наук, ORCID ID 0000-0003-4455-864X, Ю. Мироненко, ORCID ID 0000-0003-3877-1647,  К. Канонішена-Коваленко, канд. екон. наук ОRCID ID, 0000-0002-4564-6345, Я. Горобчук, ORCID ID 0000-0003-1180-6360, Рахункова палата України, Київ, Україна  

Анотація: Узагальнено досвід Рахункової палати з розробки, апробації та затвердження “Посібника з питань фінансового аудиту”, який містить детальні інструкції, аудиторські процедури та шаблони Continue reading

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

Автори: К. Лоулер, д-р екон., проф. Університет Кувейту, Кувейт, ORCID iD 0000-002-3409-6755, А.Москардіні, запрошений проф. Університет Кардіфа, Великобританія, ORCID ID 0000-0003-4951-0848, Т.Власова, запрошений наук. співроб. Університет Нортумбрії, Великобританія, ORCID iD 0000-0002-5000-6756, Д. Мубарак, асист., Університет Кувейту, Кувейт, ORCID iD 0000-0003-3734-1856

Анотація: Розглянуто роботи Лейонхуфвуда, який у 1960-х роках представив те, що назвав кібернетикою, щоб виправити багато виявлених недоліків макроекономічної теорії. Використано сучасні досягнення в системному мисленні для розробки власного визначення кібернетики, Continue reading

ПОРІВНЯННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК У БОЛГАРСЬКОМУ СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ З ІНШИМИ ДЕРЖАВАМИ-ЧЛЕНАМИ ЄС

Автори: Х. Башев, д-р екон. наук, проф., ORCID 0000-0003-0555-7468, Інститут аграрної економіки, Софія, Болгарія, Г. Харламова, канд. екон. наук, доц., ORCID 0000-0003-3614-712X, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: У Болгарії не проводилося ані комплексного аналізу стану і розвитку аграрних досліджень та розробок (АДР), ані порівняльних їх досліджень з іншими країнами-членами ЄС. Мета даної роботи – проаналізувати стан та еволюцію АДР у Болгарії за період після вступу країни до ЄС у 2007 році, Continue reading

РИНКОВА ВЛАДА ТА СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ: ВПЛИВ РЕКЛАМИ

Автори: А. Ігнатюк, д-р екон. наук, проф., ORCID iD 0000-0002-9103-6943, М. Соболева, канд. екон. наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна, М. Сайкевич, канд. екон. наук, доц., Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

Анотація: Проаналізовано вплив монопольної влади на основі використання реклами на суспільний добробут із позицій ринкової рівноваги та добробуту суспільства (модель Беккера – Мерфі), рівноваги Continue reading