МАЙБУТНЄ МАКРОЕКОНОМІКИ: КІБЕРНЕТИЧНА ОЦІНКА

Автори: К. Лоулер, проф., ORCID iD 0000-002-3409-6755, Университет Кувейта, Кувейт, Т. Власова, приглашенный науч. сотр., ORCID iD 0000-0002-5000-6756, A.O. Москардини, приглашенный проф., ORCID ID 0000-0003-4951-0848, Университет Нортумбрии, Великобритания, А. Алсариан, доц., ORCID iD 0000-0003-1619-7680, Университет Кувейта, Кувейт

Анотація: Окреслено багато слабких сторін у сучасній макроекономічної теорії і запропоновано як рішення використання систем або кіберне- тичного мислення. За допомогою актуального дослідження проілюстровано погляди авторів на економіку, кібернетику і математику. На закінчення наведено рекомендації щодо Continue reading

ПРОГНОЗИ ЩОДО АВІАТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ ПІСЛЯ КРИЗИ COVID-19

Автори: I-К. Попа, асп., ORCID ID 0000-0002-0001-4264, І. Четіна, д-р екон. наук, проф., ORCID ID 0000-0002-4772-4108, Бухарестський університет економічних досліджень, Бухарест, Румунія

Анотація: Галузь авіатранспортних послуг є однією з найбільш постраждалих через світову кризу, викликану новим коронавірусом COVID-19. Після стійкого зростання протягом останнього десятиліття, у цій галузі було зафіксовано падіння майже на 50 % в кінці першого кварталу 2020 року. З огляду на те, що ніхто не може приблизно визначити тривалість пандемії, дуже важко передбачити, скільки часу буде потрібно, щоб авіаперевезення повернулися до рівня січня 2020 р., а також скільки компаній оголосять про банкрутство або хто з них зможе адаптувати свої стратегії таким чином, щоб отримати прибуток. Continue reading

ІННОВАЦІЙНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКІ МОДЕЛІ У ТРАНСФЕРІ АКАДЕМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННІСНОЇ СУТНОСТІ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

Автори: І. Новікова, канд. екон. наук, старш. дослідник, ORCID ID 0000-0003-0440-2616, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Проаналізовано трансформаційну еволюцію сутності основних інноваційно-підприємницьких моделей у техноло- гічному трансфері. Здійснено хронологічну систематизацію основних інноваційно-підприємницьких моделей у транс- фері академічних технологій. Виявлено сильні та слабкі сторони основних моделей технологічного трансферу, Continue reading

СТАРТАП ЯК НОВИЙ ЗМІСТ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Автори: І. Мазур, д-р екон. наук, проф., ORCID ID 0000-0002-2441-8001, М. Буга, економіст, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Досліджено теоретичні основи сутності підприємництва та підприємця; виявлено особливості визначення по- няття “підприємець” представниками економічних шкіл; розкрито чотири етапи формування теорій підприємництва (таблиця 1), в яких проаналізовано характерні ознаки підприємця, що змінювались під впливом соціально-економічного розвитку (зовнішнього середовища).

На основі економічної характеристики змін розвитку макро- і мікрорівнів, обґрунтовано появу нових видів підприємницької діяльності – стартапів; стартап визначено як швидкозростаючий суб’єкт малого інноваційного підприємни- цтва з короткостроковою історією діяльності, який діє в умовах надневизначеності та спрямований на створення принципово нового продукту для задоволення специфічних потреб споживачів. Continue reading

ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДО МОДЕЛЮВАННЯ КУРСУ БІТКОЙНА

Автори: О. Ляшенко, д-р екон. наук, проф., ORCID ID 0000-0002-0197-4179, Т. Кравець, канд. фіз.-мат. наук, доц., ORCID ID 0000-0003-4823-5143, Є. Репецький, економіст, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Штучні нейронні мережі – це сучасний метод, придатний для вирішення задачі апроксимації нелінійної залежності, що успішно застосовується у багатьох сферах. У цій статті порівнюються можливості прогнозування нейронних мереж зворотного поширення, радіально-базисних функцій, екстремальної машини навчання та довгої короткотермінової пам’яті, щоб визначити, який алгоритм штучного інтелекту найкращий для моделювання ціни біткойну. Continue reading

ОЦІНКА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ПРИРОДНИХ КАТАКЛІЗМІВ ТА НАСТУПНІ РОЗКРИТТЯ У ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ

Автори: Р. Кузіна, д-р екон. наук, доц. ORCID іD 0000-0002-7673-1868, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Проведено огляд макроекономічних наслідків стихійних лих, базуючись на методології ECLAC, яка відокремлює прямий фізичний збиток від непрямих виробничих витрат і додаткових або вторинних наслідків. Розглянуто питання пом’якшення наслідків стихійних лих шляхом інформування користувачів фінансової звітності про можливі вторинні ефекти пандемії. Continue reading