Динаміка емоційного забарвлення текстів публікацій венчурних інвесторів у соціальній мережі Twitter

Автори: О. Удоденко, асп., ORCID iD 0000-0001-7036-676X, Національній університет “Києво-Могилянська академія”, Київ, Україна; Д. Довгополий, MBA, ORCID iD 0000-0002-8479-2986, Міжнародний інститут менеджменту, Київ, Україна; В. Іваненко, здобувач асп., ORCID iD 0000-0002-1212-898X, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Досліджено вплив асиметричності інформації в Інтернеті та ЗМІ на ситуацію у венчурній галузі і на ринок загалом від посилення кризи через COVID-19. Використано інструмент сентимент-аналізу і підтверджено гіпотезу про зміни динаміки емоційного забарвлення публікацій інвесторів під впливом непередбачуваних подій у довгостроковій перспективі.  Continue reading

Аналіз ефективності методів технічного аналізу при прогнозуванні фондових індексів

Автори: А. Ставицький, д-р екон. наук, доц., ORCID iD 0000-0002-5645-6758; В. Тараба, економіст, ORCID iD 0000-0002-5265-8571, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Проаналізовано прибутковість методів технічного аналізу для семи фондових індексів за останні десять років, а також розглянуто загальну динаміку фондових індексів. Відповідно до отриманих результатів прибутковість технічного аналізу зросла останнім часом через зміну умов на ринку, натомість для періоду 2010–2018 років прибутковість методів технічного аналізу була  Continue reading

Оцінка конкурентоздатності компаній зі страхування життя в Україні

Автори: Н. Приказюк, д-р екон. наук, доц., ORCID iD 0000-0002-7813-8590; А. Ткаченко, асп., ORCID iD 000-0003-4471-5238, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Запропоновано методичний підхід до оцінки конкурентоздатності компаній зі страхування життя, в основу якого покладено комбінування методів ранжування та радара. Виявлено найбільш конкурентоздатні компанії зі страхування життя, що існують на сьогодні в Україні.  Continue reading

Фінансова децентралізація як напрямок підвищення фінансової незалежності місцевих бюджетів

Автори: Ю. Петленко, канд. екон. наук, доц., ORCID iD 0000-0001-5984-5145; В. Міланченко, економіст, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Визначено основні тенденції та оцінки ефективності фінансової децентралізації в Україні. Проведено дослідження передумов і різних форм фінансової децентралізації як складової процесу управління, спрямованого на підвищення фінансової самостійності органів місцевого самоврядування від центрального уряду.  Continue reading

Крива Філіпса: аналіз теорії і практики

Автори: K. Лоулер, проф., ORCID iD 0000-002-3409-6755, Університет Кувейту, Кувейт; A. Москардіні, запрошений проф., ORCID iD 0000-0003-4951-0848, Університет Кардиффу, Велика Британія; І. Павленко, проф., ORCID iD 0000-0002-5687-778X, Варшавський університет, Польща; T. Власова, запрошений наук. співроб., ORCID iD 0000-0002-5000-6756, Університет Нортумбрії, Велика Британія.

Анотація: Проведено детальне дослідження кривої Філіпса в міру її розвитку з часу класичної роботи Філліпса 1958 р. Виклад включає в себе еволюцію аргументації з використанням економічної теорії та системного мислення для розробки базових моделей генерування даних. Показано, що вони лежать в основі зворотного зв’язку між інфляцією та безробіттям в економіці.  Continue reading

Оцінка управлінської стійкості болгарських сільських господарств

Автори: Х. Башев, д-р екон. наук, проф., ORCID 0000-0003-0555-7468, Інститут аграрної економіки, Софія, Болгарія; Г. Харламова, канд. екон. наук, доц., ORCID 0000-0003-3614-712, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Анотація: Необхідність додавання “четвертого” стовпа управління в концепцію розуміння системи оцінки загальної стійкості сільського господарства стає все більш виправданою в академічній літературі і знаходить своє місце в урядових, міжнародних, приватних та інших організаціях.  Continue reading