Зв’язок Facebook з WordPress для навчального призначення: пропонована архітектура підтримує соціальне навчання

Автори: І. А. Богослов, асп., асист., ORCID ID: 0000-0001-5834-8710, Сібійскій університет “Лучан Блага”, Сібіу, Румунія; M. Р. Джорджеску, д-р филос., проф., ORCID ID: 0000-0002-7022-3715, Ясський університет імені А. І. Кузи, Румунія; А. Г. Пітік, д-р филос., доц., ORCID ID: 0000-0003-0104-5430, Сібійскій університет “Лучан Блага”, Сібіу, Румунія

Анотація: Забезпечення соціальних освітніх процесів не тільки являє собою тенденцію еволюції систем електронного навчання, але й становить інтерес для розробників певних соціальних платформ. Фактично зростання усвідомлення важливості використання інструментів соціальних мереж у освіті веде до двостороннього підходу: інтеграції соціальних інструментів у системи електронного навчання й інтеграції засобів навчання у платформи соціальних мереж.
Continue reading

Бюджетна децентралізація та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів України

Автори: М. Кнір, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0001-5591-2814; В. Делас, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0002-9570-1875, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна; Н. Будник, експерт, ORCID ID: 0000-0001-6139-5622, Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК, Київ, Україна

Анотація: Узагальнено основні результати першого етапу децентралізації в Україні в період з 2014-го до 2018-го року включно. Висвітлено основні здобутки та недоліки реформи на основі аналізу дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів.  Continue reading

Сучасні тренди в мотивації підприємництва: міждисциплінарний підхід

Автори: І. Мазур, д-р екон. наук, проф., ORCID ID: 0000-0002-2441-8001; В. Гура, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0002-7142-8149, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна; Х. Солодовнікова, канд. псих. наук, ORCID ID: 0000-0002-9169-9026, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Розкрито сутність мотивації підприємців через типи інтелекту особистості та запропоновану систему мотивації підприємця. Досліджено мотиви підприємця і споживача. Запропоновано авторську систему мотивації підприємця. Обґрунтовано важливість творчої функції підприємництва в умовах четвертої промислової революції.  Continue reading

Думки стейхолдерів про першу експертизу стандарту МСФЗ для МСП

Автори: А.-Г. Марина, д-р філос., доц., ORCID ID: 0000-0003-4886-3932, Університет Бабеш-Боляї в Клуж-Напока, Румунія, Сібійскій університет “Лучан Блага”, Сібіу, Румунія

Аннотація: Незважаючи на державну важливість малих і середніх підприємств, їхню ключову роль в економіці та час, що минув після прийняття стандарту МСФЗ для МСП, залишається, як і раніше, незрозумілим, який же обсяг фінансової інформації необхідний для використання МСП і яка саме інформація є для них найбільш корисною.  Continue reading

Моделювання індексу людського розвитку у світі

Автори: А. Ставицький, д-р екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0002-5645-6758; В. Сачко, ORCID ID: 0000-0003-2737-5868, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Розглянуто вплив людського розвитку на зміни й трансформації у сфері економіки та на загальний розвиток держави для країн Європейського Союзу та України у період з 1990-го до 2018-го року включно, а також засоби його моделювання за допомогою статистичних та економетричних методів.  Continue reading

Модели пенсионного обеспечения: зарубежная и отечественная практика

Автори: О. Чеберяко, д-р іст. наук, канд. екон. наук, проф., ORCID ID: 0000-0002-1563-9611, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна; В. Бикова, помічник аудитора, ORCID ID: 0000-0002-2401-8892, ПрАТ “КПМГ Аудит”, Київ, Україна

Анотація: Визначено сутність національної моделі пенсійного забезпечення та її структура відповідно до концепції Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Розглянуто особливості формування моделей пенсійного забезпечення в зарубіжних країнах та Україні.  Continue reading