Моделювання оптимальної цінової політики фармацевтичних компаній з метою максимізації продажів на базі Data Science технологій

Автори: О. Черняк, д-р екон. наук, проф., ORCID ID 0000-0002-0453-0063, Київський національний університет імені Тараса Шевченко, Київ, Україна, Я. Стрік, д-р екон. наук, проф., ORCID ID 0000-0002-5303-818X, Дебреценський університет, Дебрецен, Угорщина, Я. Фаренюк, економіст, ORCID ID 0000-0001-6837-5042, Київський національний університет імені Тараса Шевченко, Київ, Україна

Анотація:  Подано наслідки застосування Data Science технологій для моделювання результатів маркетингової діяльності фармацевтичних компаній залежно від ключових елементів маркетингового міксу. Детально досліджено вплив цінової політики на конкурентоспроможність підприємства та його позиції на ринку. На основі проведеного дослідження сформовано рекомендації щодо оптимізації цінової політики для максимізації продажів компанії.  Continue reading

Фактори, що впливають на соціальний капітал у сільських громадах Нігерії

Автори: Н. А. Софолуве, д-р філософії з економіки сільського господарства, викладач, ORCID ID 0000-0003-2566-4340, Університет Олабизі Онабанджо, Аго Івоє штат Огун, Нігерія, Л. О. Оєламі, д-р філософії з економіки, викладач, ORCID ID 0000-0002-9958-1815, Університет Лагосу, Акока, Лагос, Нігерія, О. Адіса, д-р філософії з економіки сільського господарства, ORCID ID 0000-0002-9780-8027, Університет Обафеми Аволау, штат Осун, Нігерія

Анотація:  Соціальний капітал став важливим аспектом функціонування більшості сільських громад у країнах, що розвиваються. Однак вимірювання соціального капіталу в сільських регіонах різняться, а про фактори, що впливають на нього в сільській місцевості, відомо мало. Мета пропонованого дослідження – виявити вимірювання соціального капіталу в сільській місцевості, що переважають, і вивчити фактори, які визначають залученість сільських жителів у ці вимірювання.  Continue reading

Пояснення політичного вибору: перспективи економічної теорії

Автори: С. Слухай, д-р екон. наук, проф., ORCID ID 0000-0002-2441-8001, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:  Досліджено внесок економічної теорії в аналіз політичного вибору. З’ясовано, що політичний вибір характеризується ірраціональністю, що дає простір для різних способів зовнішнього впливу на думку виборців. Продемонстровано, що економічне голосування не присутнє в українському політичному контексті.  Continue reading

Вплив інновацій на розвиток глобального ринку косметичних продуктів

Автори: С. Свідерська, асп., ORCID ID 0000-0003-0179-8838, П. Кухта, канд. екон. наук, доц., ORCID ID 0000-0002-0312-8128, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:  Здійснено аналіз стану глобального ринку косметичних продуктів, розкрито ключове значення інвестицій у дослідження й розробки в забезпеченні високих темпів зростання провідних компаній зазначеного ринку. Розкрито тенденції у сфері інноваційного розвитку, яких дотримується індустрія, на основі даних компаній-лідерів: Loreal, Estee Lauder, Unilever, Shiseido, Procter & Gamble та Coty.  Continue reading

Державне управління та регулювання системи охорони здоров’я в зарубіжних країнах

Автори: Н. Гражевська, д-р екон. наук, проф., ORCID ID 0000-0003-2549-8055, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна; А. Тингішева, доктор PhD, ORCID ID 0000-0002-1957-4325, Карагандинський університет Казпотребсоюзу, Республіка Казахстан

Анотація:  Присвячено порівняльному аналізу моделей державного управління та регулювання системи охорони здоров’я в зарубіжних країнах. Виявлено організаційні особливості функціонування і розвитку систем охорони здоров’я, визначено джерела фінансування охорони здоров’я за трьома видами: бюджетні, страхові, приватні.  Continue reading

Інтерпретативне читання ринкового дослідження: кейс із консалтингової практики

Автори: Д. Баюра, д-р екон. наук, проф., ORCID ID: 0000-0002-1777-9546, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна; В. Головій, асп., ORCID ID 0000-0002-7437-9602, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна, Університет Норд, Норвегія

Анотація:  З метою отримання нового знання, що впливає на ухвалення важливих бізнесових рішень й у такий спосіб опосередковано перетворює дані у відповідні дiї, можна використовувати найрізноманітніші методи та види даних – залежно від таких факторів, як їхня наявність, доступність і вартість. У консалтингу звернення до опублікованих та широкодоступних ринкових звітів і досліджень стало рутинною практикою.  Continue reading