ОЦІНЮВАННЯ ГІБРИДНОЇ НЕОКЕЙНСІАНСЬКОЇ КРИВОЇ ФІЛЛІПСА ДЛЯ УКРАЇНИ

Автори:  І. Федоренко, канд. екон. наук, доц., ORCID ID 0000-0002-2851-6856, Г. Чорноус, д-р екон. наук, проф., ORCID ID 0000-0003-4889-1247, В. Пилипчук, економіст Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Присвячено економетричному тестуванню гібридної неокейнсіанської кривої Філліпса (модель ціноутворення Кальво) для України за період 2016–2020 років. У дослідженні порівнюється використання таких ступенів ділової активності, як граничні витрати на працю та розрив ВВП. Метою дослідження є визначення ступеня впливу раціональних та адаптивних інфляційних очікувань на динаміку інфляції в Україні.  Continue reading

ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ

Автор:  А. Степанова, канд. екон. наук, доц., ORCID ID 0000-0002-1711-7948, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Обґрунтування реалізації інноваційного проєкту з виробництва комплексів безпілотних літальних апаратів інфраструктурного призначення на діючому підприємстві України. Розрахунок інвестиційного забезпечення для реалізації інноваційного проєкту інфраструктурного призначення. Інновації інфраструктурного характеру, які сприятимуть цифровізації економіки та освоєння нових ринків.

Continue reading

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ЗАСОБУ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автори:  Ю. Сагайдак, канд. екон. наук, доц., ORCID ID 0000-0003-2100-111X, Т. Харченко, канд екон. наук, доц., ORCID ID 0000-0002-4480-1585, Л. Гацька, канд. екон. наук, доц., ORCID ID 0000-0003-1704-1768, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Присвячено дослідженню питань розвитку та ефективності функціонування системи екологічного менеджменту підприємства. Визначено, що сучасні системи екологічного менеджменту здатні забезпечити стійкі конкурентні переваги на внутрішньому та зовнішньому ринках. Запропоновано напрями зменшення екологічного навантаження на навколишнє природне середовище шляхом екологічної модернізації діяльності підприємства. Ключові слова: навколишнє природне середовище, забруднення, екологічний менеджмент, екологічна модернізація, підприємницькі структури.

Continue reading

ЕКОНОМІЧНА АКТИВНІСТЬ І ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ДОСЛІДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ДО І ПІСЛЯ СПАЛАХУ ЕПІДЕМІЇ COVID-19

Автори:  Р.А. Нерішану, докторант, ORCID ІD 0000-0002-4650-9406, Сібійський університет “Лучан Блага”, Сібіу, Румунія, М. П. Крістеску, д-р екон. наук, проф., ORCID ІD 0000-0003-3638-4379, Сібійський університет “Лучан Блага”, Сібіу, Румунія, М. Стоянова, д-р екон. наук, проф., , Prof. ORCID ІD 0000-0002-5403-2855, Економічний університет, Варна, Болгарія

Анотація: Схоже, COVID-19 послабив антропогенне забруднення. Це відчуття підтверджується аналізом зв’язку між економічним впливом до і після спалаху епідемії COVID-19, що вимірюється національним ВВП і рівнем забруднення в європейських країнах відносно забруднення повітря і води. Для отримання результатів була застосована модель простої лінійної регресії із двома контрольними змінними (контрольними змінними були кількість випадків захворювання COVID-19 і заходи жорсткої економії, що застосовуються в країнах у зазначений період, класифіковані за впливом на продуктивність праці). Дані були агреговані з використанням значень чисельності населення для кожної країни і нормалізовані за допомогою методу логарифмічної нормалізації.

Continue reading

ВПЛИВ КРИТИКИ ЛУКАСА НА МАКРОЕКОНОМІКУ: ПЕРЕПЛЕТЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ І КІБЕРНЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ

Автори:  A.O. Москардіні, запрошений проф., ORCID ID 0000-0003-4951-0848, Університет Кардіфф Метрополітан, Велика Британія, K. Лоулер, проф., ORCID ID 0000-002-3409-6755, КДА Університет Кувейту, Кувейт, T. Власова, запрошений наук. співроб., ORCID ID 0000-0002-5000-6756,  Університет Нортумбрії, Велика Британія

Анотація: Критика Лукаса викликає дискусії з моменту її публікації в 1976 році. Оцінюється її вплив на епістемологію макроекономіки. Вона проникає глибше, ніж аналіз “Раціональних очікувань” у дебати про теорію і практику макроекономіки. Оригінальність дослідження стосується сходження / розбіжності між критикою Кейнса і Лукаса щодо економетрики/економетричної політики. Оновлюється і уточнюється внесок Лукаса в економетричну оцінку політики в рамках літератури Кейнса – Тінбергена – Фрідмана – Лукаса. Екзегеза використовує досвід авторів (один – кібернетик, інший – макроекономіст), щоб надати нову і стимулюючу платформу для подальших дебатів.

Continue reading

ЕКОНОМІЧНА КРИЗА 2020 І ШОСТИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УКЛАД: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК І ЗАКОНОМІРНОСТІ

Автори:  О. Грішнова, д-р екон. наук, проф., ORCID ID 0000-0002-4178-1662,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, І. Бережна, д-р екон. наук, проф., ORCID ID 0000-0001-7174-7556, Fondo Bateral para el Desarrollo en Transición Chile – Unión Europea, Сантьяго, Чилі, К. Міхуринська, д-р екон. наук, проф. Fondo Bateral para el Desarrollo en Transición Chile – Unión Europea, Сантьяго, Чилі, А. Бережний, д-р екон. наук, менеджер з постачання Hunland Impex BV, Нідерланди

Анотація: Обґрунтовано, що економічна криза носить циклічний характер і пов’язана зі зміною технологічної парадигми. Економічна криза – це процес, який характеризується коливаннями економічної активності, проявляється в економічних, соціальних, екологічних і політичних потрясіннях. У шостий технологічній парадигмі економічне зростання забезпечується за рахунок впровадження принципово нових форм поєднання знарядь праці і предметів праці, здатних забезпечити максимальну продуктивність використання ресурсів.

Continue reading

АГІЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ ЗА ЇЇ МЕЖАМИ

Автори:  Ерік Бокхаус-Одентал, Патрік Зігфрід, проф., д-р PhD / MBA, ORCID ID 0000-0001-6783-4518, Міжнародна школа менеджменту (ISM), Франкфурт, Німеччина

Анотація: Для розроблення програмного забезпечення та підготовки рішень компанії часто залучають ноу-хау зовнішніх постачальників послуг. Водночас сучасні форми роботи та співпраці нерідко змінюють розробку продуктів і послуг. Як ці тенденції впливають на співпрацю і взаємодію між компаніями та їхніми зовнішніми провайдерами динамічних послуг? Мета цього дослідження – з’ясувати, які кроки мають робити компанії для впровадження агільної роботи та співробітництва із зовнішніми постачальниками послуг. Для цього проведено кейс-дослідження, що включало якісне опитування, щоб знайти та визначити, які заходи та дії повинні вживати компанії для найбільш ефективного впровадження агільної співпраці та співробітництва.

Continue reading

ЄВРОПА ПЕРЕХОДИТЬ НА ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ – ПОГЛЯД НА ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ГРОМАДЯН РУМУНІЇ

Автори:  І. А. Богослов, д-р філософії, асист., ORCID ID 0000-0001-5834-8710, Сібійський університет “Лучан Блага”, Сібіу, Румунія, M. Р. Джорджеску, д-р філософії, проф., ORCID ID 0000-0002-7022-3715, Ясський університет імені А. І. Кузи, Румунія, А. Е. Лунгу, асп., ORCID ID 0000-0001-5086-8789, Ясський університет імені А. І. Кузи, Румунія

Анотація: Технологічний підйом є одним з основних явищ, з яким стикається сьогоднішнє суспільство, впливаючи практично на всі сфери діяльності сучасного світу. Фактично, технологія стала частиною нашого повсякденного життя, будь то активна участь у житті суспільства, навчання, робота або інші види діяльності. Щоб зайняти вигідне становище порівняно з іншими державами, які вважаються світовими державами, Європейський Союз постійно прагне до прогресу в різних сферах, надаючи особливого значення цифровізації держав-членів. Крім технологічного аспекта, процес цифровізації відбувається за участю людського фактора і через нього. Таким чином, нас цікавить людський капітал і його цифрові компетенції, оскільки їхній недолік або відсутність може негативно позначитися як на загальних життєвих шансах громадян, так і на цифровому прогресі держав-членів ЄС.  Continue reading