ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТИПУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автори: A. Старостіна, ORCID ID 0000-0002-5898-7966, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
В. Осецький, ORCID ID 0000-0002-8144-5313, д-р екон. наук., проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
B. Кравченко, ORCID ID 0000-0002-0625-6088, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація: Показано можливість та доцільність використання в умовах України безкоштовної пошукової системи Google Scholar для оцінки результатів наукової діяльності співробітників класичних університетів. Continue reading