№172

Зміст

Жилінська О., Фірсова С.
Витрати комерціалізації наукоємної продукції у контексті маркетингових моделей дифузії інновацій

Анісімова Л., Приймак В.
Технології управління знаннями при впровадженні систем менеджменту якості

Білорус Т.
Методичний інструментарій організації пошуку та відбору персоналу

Герасименко О., Герасименко Г.
Ефективність управління персоналом на малому підприємстві: індикатори стану та пріоритетні напрями підвищення

Довгань Л., Шкробот М.
Форсайт – екостійкий детермінант стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики

Корнілова І., Святненко В.
Організаційне забезпечення управління інтелектуальною власністю на підприємстві

Чорноус Г., Рибальченко С.
Оптимізація ціноутворення на основі моделей інтелектуального аналізу даних

Горбась І.
Методичне забезпечення оцінювання внутрішнього синергізму в діяльності підприємств

Давидова О.
Особливості застосування інновацій у розвитку туристичної галузі України

Степанова А.
Диверсифікація енергетичної залежності України

Білінська В.
Сучасні інноваційні технології в сільському господарстві: основна характеристика та перспективи впровадження

Вакуленко В.
Інтернет-програма як складова підвищення конкурентоспроможності організацій сфери освітніх послуг: від моделювання до впровадження

Додаток 1
Анотація та література (латинізація)

Додаток 2
Відомості про авторів