№173

Зміст

Старостіна А., Кравченко В.
Маркетингові дослідження: визначення мети та практика розробки анкети (на прикладі ризиків споживачів на ринку вина)

Малік М., Семенчук І.
Оцінка страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів в країнах СНД

Малік М., Гудзь Г.
Організація страхового захисту у аграрному підприємництві – зарубіжний досвід

Кочкіна Н., Медведєва І.
Оцінка ефективності стратегії блакитного океану для виноробної галузі України

Софіщенко І.
Теоретичні та прикладні аспекти визначення міжнародної інвестиційної конкурентоспроможності

Кудирко Л., Севрук І.
Формування систем збуту за участі міжнародних роздрібних торговельних мереж

Вітренко А.
Сутність нематеріальної послуги як особливої теоретичної категорії в системі сучасної постіндустріальної
економіки

Нагачевська Т., Пластовець Н.
Особливості іноземного інвестування на різних стадіях глобального виробничо-збутового ланцюга агробізнесу

Устименко М.
Міжнародні кластери у підвищенні інноваційного рівня господарської діяльності суб’єктів підприємництва

Буник Ю.
Роль облігацій діаспори для країн, що розвиваються

Додаток 1
Анотація та література (латинізація)

Додаток 2
Відомості про авторів
Содержание