Редакційна колегіяГоловний редактор: В.Д. Базилевич, д-р екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України

Відповідальний редактор: Г. О. Харламова, канд. екон. наук, доц. (відп. секр.)

ПІБ Наукові здобутки Країна
В.Д. Базилевич д-р екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України Україна
Г. О. Харламова канд. екон. наук, доц. (відп. секр.) Україна
С. Х. Аггелопоулос д-р наук, проф. Греція
Х. Алпас д-р екон. наук, проф. Туреччина
Х. Батзіос д-р наук, проф. Греція
Х. Я. Башев д-р екон. наук, проф. Болгарія
К. Віталє д-р наук, проф. Хорватія
Г. Друтейкіне д-р наук, проф. Литва
М. Зінельдін д-р наук, проф. Швеція
А. Савватеев канд. наук, проф. РФ
Р. С. Сербу канд. наук, проф. Румінія
Е. Стойка канд. наук, доц. Румунія
А. І. Ігнатюк д-р екон. наук, проф. Україна
Н. В. Ковтун д-р екон. наук, проф. Україна
Г. І. Кудалова д-р екон. наук, проф. Україна
І. О. Лютий д-р екон. наук, проф. Україна
І. І. Мазур д-р екон. наук, проф. Україна
С. В. Науменкова д-р екон. наук, проф. Україна
Р. В. Пікус канд. екон. наук, проф. Україна
А. О. Старостіна д-р екон. наук, проф. Україна
Г. М. Филюк д-р екон. наук, проф. Україна
О. І. Черняк д-р екон. наук, проф. Україна
В. Г. Швець д-р екон. наук, проф. Україна
Григоріс Заротіадіс проф. Греція