Угода про публікацію

УГОДА ПРО ПУБЛІКАЦІЮ

Назва статті:_________________________________________________________
Автор(и):________________________________________________________
Контакти (місце роботи, адреса, адреса електронної пошти):________________

§ 1 Права, що надаються
Авторські права на статтю, зазначену вище, передаються ВПЦ «Київський університет». Згідно магістральної Ліцензії (http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/index.php/ua/2013-02-26-06-41-38/license), Ліцензіар надає Ліцензіатові невиключну ліцензію, що дає право на використання Твору Ліцензіара в обумовлених Договором межах. За цим Договором передаються права на використання Твору такими способами: відтворення Твору; включення Твору як складової частини до журналів, збірників, монографій тощо; розповсюдження Твору; подання Твору до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до Твору з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором. Ліцензіар має право на подальше використання Твору та надання невиключної ліцензії на його використання третім особам. Таким чином, Автор залишає за собою право опублікувати зазначену статтю в будь-якій монографії, що складається виключно з власних творів автора без пред’явлення обвинувачення і при умові повідомлення ВПЦ «Київський університет» в письмовому вигляді про намір зробити це.
Автор гарантує, що зазначена вище стаття є оригінальною.
Автор гарантує, що дана стаття до цих пір не була опублікована в цілому або в частині, що вона не містить наклепницькі заяви і не порушує авторських прав, товарних знаків, патентів, установлених законом прав або майнових прав інших осіб, і що він відшкодує ВПЦ «Київський університет» повну ціну, витрати або збиток, який може статися внаслідок відповідальності за порушення даної гарантії.

§ 2 Подача статті та публікація
Автор погоджується з тим, щоб внести вчасно всі рекомендовані рецензентами та редакцією зміни/правки і надати рукопис відповідальному редактору в указані строки, які будуть узгоджені відповідно до Інструкції для авторів.

Ця Угода буде вважатися укладеною і повинною тлумачитися відповідно до законодавства України.
Автор, який підписує цю Угоду, приймає на себе відповідальність за випуск цього матеріалу від імені себе і всіх співавторів зазначеної статті.

Автор ___________ _________

Головний редактор _________ А.І. Ігнатюк

Дата: