Процедура та умови публікацій

  1. Стаття повинна бути оформлена згідно Вимогам. Подання матеріалів допускається протягом усього року з періодом очікування публікації – до 6 місяців.
  2. Стаття надсилається до редакції електронною поштою за адресою: visnuk.econom@gmail.com. Усе листування з редакцією здійснюється за цією ж адресою.

УВАГА! Передача статті в редакцію (будь-яким способом) з метою її публікації автоматично означає згоду автора (авторів) з умовами Ліцензійного договору.

  1. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.
  2. Публікація статей здійснюється на платній основі відповідно до «Договору публікації». Вартість публікації статті у «Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка» складає 250 грн за статтю розміром 8 сторінок (на поштові витрати та адміністрування сайту). Плата статті можлива ЛИШЕ після проходження рецензування і підписання Угоди на друк. Журнал має систему зняття плати за друк. Друкування статті та оплата її публікації здійснюється за Договором про надання послуг, який укладається між фізичною особою (автором) і юридичною особою (Київським національним університетом імені Тараса Шевченка). Він оформляється згідно вимог чинного законодавства, зокрема ст. 901 Цивільного кодексу України з обов’язковим зазначенням паспортних даних, ідентифікаційного коду фізичної особи (для ідентифікації особи). Конфіденційність цієї інформації забезпечується договором (Розділ 8 Договору про надання платних послуг «Конфіденційність»).
  3. Стаття, анотації та відомості про авторів повинні знаходитися в одному файлі.
  4. Автор отримує 1 (один) авторський примірник збірника. Додаткові примірники збірника можна придбати у Видавця за попереднім замовленням (вказати в кінці статті або надіслати замовлення по e-mail).
  5. Якщо автор не має наукового ступеня, окремо від файлу статті на електронну пошту журналу повинна бути надіслана в графічному форматі відсканована рецензія (рекомендація, відгук) наукового керівника, завірені підписом та печаткою. Відомості про наукового керівника публікуються на сайті Збірника після анотацій статті (П. І. Б., вчений ступінь, місце роботи, посада, місто).
  6. Редакція направляє статтю на зовнішнє рецензування. Негативне рішення з питання публікації статті повідомляється автору. Стаття може бути повернута на доопрацювання.
  7. Після зовнішнього рецензування редакція приймає остаточне рішення щодо можливості публікації статті. У разі позитивного рішення про публікацію статті автор отримує відповідне повідомлення та рахунок на оплату. Рахунок оплачується за безготівковим розрахунком в будь-якому відділенні банку.
  8. Статті, що відносяться до одного тематичного розділу Збірника, як правило, публікуються в порядку загальної черги, виходячи з дати надходження статті до редакції. Статті включаються в загальну чергу тільки після отримання редакцією підтвердження оплати за публікацію.